Nordic Capital bygger vidare på sin erfarenhet inom hälsovårdssektorn med ytterligare expansion på den amerikanska marknaden

–     och offentliggör senaste investeringen i USA-baserad leverantör av programvara inom life science.

Rådgivaren till Nordic Capitals fonder offentliggör sin fortsatta expandering till USA, och bygger vidare på Nordic Capitals position som en ledande investerare inom den globala hälso- och sjukvårdssektorn och sin redan bevisade erfarenhet på den amerikanska marknaden. Efter 10 års framgångsrikt investerande inom den amerikanska hälso- och sjukvårdssektorn, öppnar nu rådgivaren till Nordic Capitals fonder ett nytt kontor i New York under hösten 2019. Initiativet leds av Dr Raj Shah M.D., Partner och Co-Head of Healthcare. Thomas Vetander, Partner och en erfaren medlem av Healthcare-teamet, kommer att flytta från Stockholm till New York senare i år.  

Nordic Capital är en av de mest aktiva och erfarna investerarna i den globala hälso- och sjukvårdssektorn och har en lång erfarenhet av att investera i USA-baserade hälso- och sjukvårdsbolag och att bygga ledande företag. Sedan starten 1989, har Nordic Capital investerat över EUR 5,4 miljarder i hälso- och sjukvårdssektorn, var av ca. EUR 1,4 miljarder har investerats i USA-baserade hälso- och sjukvårdsbolag.

Dr Raj Shah M.D, Partner hos rådgivaren till Nordic Capitals fonder säger: ”USA är en viktig global marknad för hälso- och sjukvårdsbolag och erbjuder möjligheter som överensstämmer med Nordic Capitals investeringsstrategi för hälso- och sjukvårdssektorn, både för nya investeringar samt för befintliga portföljbolag. Nordic Capital har investerat i den amerikanska hälso- och sjukvårdsmarknaden under många år och att etablera ett rådgivningskontor i USA är ett naturligt nästa steg. Vi ser fram emot att fortsätta bygga på Nordic Capitals trettioåriga erfarenhet och framgångsrika investeringar i den globala hälso- och sjukvårdssektorn.”

Thomas Vetander, Partner hos rådgivaren till Nordic Capitals fonder tillägger, ”Nordic Capital föredrar segment som är väl positionerade för att uppnå långsiktig tillväxt drivet av gynnsamma sektortrender som föränderlig befolkningsdemografi, pågående teknisk och vetenskaplig innovation samt både offentliga och privata kostnadskrav. Nordic Capital strävar efter att samarbeta med företag där vi kan bidra med en kraftfull kombination av kapital och operativ expertisför att påskynda tillväxt och stödja positiv transformativ förändring.”  

Nordic Capital Fond IX senaste investering är USA-baserade ArisGlobal, en ledande global leverantör av programvara inom life science, som förändrar hur dagens mest framgångsrika life science företag utvecklar medicinska genombrott och tar fram nya läkemedel på marknaden. I januari 2019 förvärvade Nordic Capital Fond IX Orchid Orthopedic Solutions, ett världsledande företag inom design och tillverkning av ortopediska implantat, baserat i Holt, Michigan. Ett annat USA-baserat portföljbolag är ERT, en investering som gjordes av Nordic Capital Fond VIII, som är ett data och teknikbolag baserat i Pennsylvania som erbjuder lösningar för att minimera risker och osäkerhet under sina kunders kliniska studier.

Hittills har Nordic Capital investerat totalt EUR 14 miljarder, varav ca. 40% har investerats i den global hälso- och sjukvårdssektorn.

Fotnot: “Nordic Capital” eller ”Nordic Capitals Fonder” avser enskilda eller alla Nordic Capitals fonder, associerade fonder eller fortsättningsstrukturer och deras respektive förvaltningsenheter. Nordic Capital får rådgivning från sina exklusiva rådgivare, NC Advisory-enheterna och Nordic Capital Investment Advisory- enheterna, som enskilda eller tillsammans, hänvisas till som Rådgivaren till Nordic Capitals Fonder.

Mediekontakter:

Nordic Capital

Katarina Janerud, Communications Manager
Advisor to the Nordic Capital Funds
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknologi- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industrivaror och -tjänster och konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 14 miljarder euro i över 100 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fond IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t ex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey. De får rådgivning från flertalet rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA, som enskilda eller tillsammans, hänvisas till som Rådgivaren till Nordic Capitals Fonder. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com 

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar och finansiella tjänster samt även industrivaror-och tjänster och konsumentsektorn. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat över 14 miljarder euro via nio fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Media

Media