Nordic Capital förvärvar majoritetsandel i Ryds Bilglas

Nordic Capital Fond VIII (“Nordic Capital”) har ingått ett avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i Ryds Bilglas, ett av Sveriges ledande företag inom reparation och byte av bilglas. Aktierna säljs av Nalka Invest och grundarfamiljen Ryd. Familjen Ryd kommer att ha kvar ett aktieägande om 10 procent i bolaget samt behålla sin styrelseplats. Nordic Capital ser stor potential i att stödja bolagets tillväxt genom bland annat operationella förbättringar och digitaliseringsinitiativ.

Ryds Bilglas är ett av Sveriges ledande företag inom reparation och byte av bilglas samt är även aktiva på den norska marknaden. Bolaget grundades i Sundsvall, Sverige år 1947 av familjen Ryd, har en årlig omsättning på cirka SEK 700 miljoner och fler än 100 verkstäder med över 350 anställda. Marknaden för reparation och byte av bilglas är attraktiv och växer. Ryds Bilglas har en stark position i Sverige samt en stabil plattform som garanterar hög kundnöjdhet. Nordic Capital kommer att stödja bolaget i dess fortsatta tillväxt genom investeringar för att stärka det kommersiella arbetet samt möjliggöra operationella förbättringar och digitaliseringsinitiativ.

“Ryds Bilglas har en stark plattform för tillväxt, en mycket erfaren ledningsgrupp och en marknadsledande position. Bolaget erbjuder högkvalitativa tjänster och har en mycket hög kundnöjdhet. Vi delar familjen Ryds ambition att dra nytta av detta och därigenom växa verksamheten. Nordic Capital har en lång historik och bevisad erfarenhet av att öka tillväxt i bolag. Vi ser fram emot att stödja ledningen i att ta nästa steg”, säger Andreas Näsvik, Partner på rådgivningsbolaget till Nordic Capitals Fonder.

“Vi har en period av stark tillväxt bakom oss och har fördubblat omsättningen i Sverige under de senaste fem åren. Vi har etablerat oss i Norge och står i begrepp att gå in i Danmark. Med Nordic Capitals inträde i bolaget så ger det oss muskler att ytterligare lägga kraft i vår nordiska expansion”, säger Anders Jensen, VD, Ryds Bilglas.

“Vi inom familjen Ryd ser mycket positivt på det kommande samarbetet med Nordic Capital. Vi har samverkat med Nalka Invest under fem år med stor framgång och ser nu alla möjligheter till fortsatt stark tillväxt för Ryds Bilglas och att satsningen tillsammans med Nordic Capital ska bli framgångsrik”, säger Leif Ryd, representant för grundarfamiljen Ryd.

Nordic Capital har haft en hög transaktionsaktivitet under 2017 bland annat genom utköpet av den nordiska nätbanken Nordnet från börsen, kombinationen av Lindorff och börsnoterade Intrum för att skapa en global ledare inom kredithanteringstjänster samt börsnoteringarna av Handicare och Munters på Stockholmsbörsen. Förvärvet av Ryds Bilglas är ytterligare ett exempel på aktiviteten inom Nordic Capitals Fonder som de senaste två åren tillsammans genomfört elva framgångsrika försäljningar, inklusive sex börsnoteringar och åtta plattformsinvesteringar, bland annat MFEX och Nordax i Sverige samt Alloheim i Tyskland.

Parterna har kommit överens om att inte uppge de finansiella villkoren för transaktionen. Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta myndigheter.

Presskontakt:

Katarina Janerud, Communications Manager
Rådgivare till Nordic Capitals Fonder
Tel: 08-440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Anders Jensen, VD
Ryds Bilglas
Tel. 070-727 34 80
e-mail: anders.jensen@rydsbilglas.se

Om Ryds Bilglas
Ryds Bilglas är en av de marknadsledande i Sverige på reparation och byte av bilglas. Verksamheten finns representerad med nära 100 verkstäder i Sverige, och 16 i Norge. Utöver egna verkstäder finns även ett nätverk av franchisetagare under varumärket Samglas, som är ett helägt dotterbolag. För mer information se www.rydsbilglas.se.

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 14,5 miljarder euro i över 110 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA som tillsammans benämns Nordic Capital Advisory. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar