• news.cision.com/
  • Nordic Capital/
  • Nordic Capital förvärvar tillväxtföretaget Sortera med målet att bli störst i Norden inom miljövänlig återvinning

Nordic Capital förvärvar tillväxtföretaget Sortera med målet att bli störst i Norden inom miljövänlig återvinning

Report this content

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva Sortera, den snabbast växande leverantören av miljövänliga återvinnings- och avfallslösningar i Sverige. Nordic Capital kommer att accelerera Sorteras internationella expansion och ytterligare stärka företagets hållbara serviceerbjudande. Målet är att göra Sortera ledande i Norden.

Sortera är en snabbväxande nordisk miljöentreprenör inom insamling, återvinning, bearbetning och förmedling av restprodukter från bygg- och anläggningssektorn. Sorteras kunder är främst små- och medelstora företag i Sverige och Finland och verksamheten är indelad i tre affärsområden: Återvinning (bygg­återvinningstjänster), Material (helhetslösningar för avfall och vatten) och Industri (Industriell avlägsnande av material och vätskor).

Genom verksamheten bidrar Sortera till en miljövänlig och cirkulär ekonomi inom byggsektorn, som är den sektor i världen med näst störst återvinningspotential efter gruvindustrin. Företagets tjänster möjliggör ökad användning av återvunnet material, vilket minskar behovet av råvaror och därmed växthusgasutsläpp. Sortera är baserat i Stockholm och har nyligen expanderat till Finland. Sedan starten 2006 har företaget blivit en av de marknadsledande aktörerna i Sverige tack vare sitt miljöfokus och genom att bolaget erbjuder sina kunder stor flexibilitet, hög tillförlitlighet och kvalitet, korta ledtider, och överlägsen kundsupport. Sortera har runt 420 anställda och omsatte under 2020 cirka 1,4 miljarder kronor.

Nordic Capital är en aktiv ägare med stor erfarenhet av att stödja tillväxtbolag inom industri- och företagstjänster. Genom att noggrant ha följt återvinningssektorn har Nordic Capital betydande kunskaper om området och ser stark potential för tillväxt. Avtalet om att förvärva Sortera ligger helt i linje med Nordic Capitals investeringsstrategi, och stärker Nordic Capitals framskjutna position inom hållbarhet och frågor som rör ESG. Nordic Capitals ambition är att bidra med operativa och finansiella resurser för att stödja Sorteras internationella expansion i nära samarbete med företagets ledning och grundare Conny Ryk. Målet är att göra Sortera till den ledande aktören i Norden inom sitt segment.

”Under 2020 stärkte vi vår marknadsposition ytterligare och fortsatte att investera i vår framtida tillväxt. Med vårt senaste förvärv i Finland har vi tagit det första steget för att fortsätta vår framgång på nya marknader. Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit hittills. Nu ser jag fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med Nordic Capital där fokus är att göra det bästa för våra medarbetare, kunder och leverantörer”, säger Sebastian Wessman, VD för Sortera.

”Nordic Capital är mycket imponerade av vad bolaget och ägarna har byggt hittills och vi är glada att få stödja Sorteras fortsatta utveckling. Vi har följt företaget länge och vet att Nordic Capital har rätt kompetens och resurser för att stödja ledningsgruppen i den kommande internationella expansion som Sortera nu har påbörjat. Den här investeringen är ett talande exempel på Nordic Capitals strategi inom industriella företagstjänster med fokus på ansvarsfulla investeringar. Den positiva roll för klimatet som Sortera och andra nydanande företag spelar blir allt viktigare med tanke på dagens miljöutmaningar. Sortera kommer att kunna dra nytta av den erfarenhet som Nordic Capital har från tidigare investeringar, men också vårt breda externa nätverk”, säger Andreas Näsvik, partner och ansvarig för industri- och företagstjänster, Nordic Capital Advisors.

Nordic Capital har sedan starten investerat mer än än 3,7 miljarder euro i 39 portföljbolag inom industri- och företagstjänster. Dessa inkluderar nuvarande portföljbolag som Consilium Safety Group, iLOQ och Cary Group (tidigare Ryds Bilglas) och tidigare investeringar som Anticimex.

Villkoren för transaktionen med säljaren Summa Equity offentliggörs inte. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Presskontakter:

Sortera
Sebastian Wessman, VD
Tel: 072-886 95 97
e-post: Sebastian.Wessman@Sortera.se

Nordic Capital

Katarina Janerud, kommunikationschef
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-post: Katarina.Janerud@NordicCapital.com

Om Sortera

Sortera Group är ett nordiskt miljöföretag som genom sina tre affärsområden (Återvinning, Industri och Material) strävar efter att vara den ledande miljöentreprenören på den nordiska marknaden med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i alla företagets områden. Med drygt 420 anställda och en omsättning på cirka 1,4 miljarder kronor bedriver Sortera sin egen verksamhet från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera utför dagliga tjänster för tusentals företag och privatpersoner i Norden. För mer information se www.sortera.se

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar starka och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa samt globalt för investeringar inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 6 miljarder euro i över 110 företag. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund X med 6,1 miljarder euro i kapital. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar