Placering av aktier i Thule Group

Nordic Capital Fund VI 1) och Nordic Capital Fund VII 2) (tillsammans ”Nordic Capital” eller ”Aktieägaren”) har anlitat Goldman Sachs International och Nordea för att utreda förutsättningarna för en placering av cirka 15 miljoner aktier i Thule Group AB (publ) (”Thule Group”). Aktieägaren äger för närvarande 64 282 225 aktier, vilket motsvarar 64,3 procent av det totala antalet aktier i Thule Group.

Om placeringen genomförs kommer priset att fastställas genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare.

Kontaktinformation:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

1) Nordic Capital VI Limited som general partner i Nordic Capital VI Alpha, L.P. och Nordic Capital VI Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

2) Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar