Sverige på väg att gå om Schweiz på prestigelista om de kunskapsintensiva jobben

Sverige går mot att bli starkast i hela Europa när det gäller kunskapsintensiva jobb. Vi drar ifrån våra nordiska grannar – och är snart även förbi topplandet Schweiz. Det visar en ny rapport från forskningsinstitutet European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship (ECEPR).

Det handlar om förekomsten av så kallad ”brain businesses” – företag med en hög andel kunskapsintensiva arbetstillfällen. Författaren Nima Sanandaji, som är chef för ECEPR, har i en omfattande jämförelse kartlagt 31 länder och 283 regioner i Europa utifrån hur många sådana jobb som finns per 1 000 personer.

Rapporten som nu publiceras är den andra i ordningen, och den visar att Sverige går starkt. Sverige ökar sin andel avancerade jobb till 89,6 – bara snäppet efter Schweiz som toppar listan med 90,6.

Och mycket tyder på att Sverige snart kan vara nummer ett. För samtidigt som Sverige stärker sin ställning går det åt andra hållet för Schweiz, som ser sjunkande tal. Om trenden håller i sig blir Sverige det land i hela Europa som har flest andel personer i arbetsför ålder med ett kunskapsintensivt jobb.

Det faktum att Sverige har styrkor i både djup och bredd är en förklaring till den svenska medvinden, menar Nima Sanandaji:

- Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet utmärker sig genom att ha styrkor i alla kunskapsintensiva fält. Schweiz förlitar sig ensidigt på högteknologisk tillverkning och när den branschen går dåligt faller landet efter.

Det är inte bara gentemot Schweiz som Sverige hämtar mark. Våra nordiska grannländer sackar också efter. Danmark, Finland och Island backar tydligt medan Norge ökar blygsamt och i klart lägre takt än Sverige.

Studien visar också att Sverige i motsats till andra länder har en bra position inom alla områden som studerats: Högteknologi, IT, avancerade tjänster och kreativa yrken. Schweiz är överlägset ledande inom högteknologi.

Att kartlägga verksamheter som kräver extra kunskap ger viktiga signaler om välfärden. Dessa jobb betyder nämligen mycket för både inkomst- och produktivitetstillväxten. Rapporten ger också svar på var i Europa man bör etablera sin verksamhet om man vill dra nytta av de olika regioner där högkvalificerade jobb är vanliga.

För även om ett land kan ligga lågt i rankningen kan skillnaderna vara stora inom samma land. Det gäller särskilt i Central- och Östeuropa där flera städer och regioner har höga tal. Bratislava i Slovakien och tjeckiska Prag ligger som etta respektive fyra när alla 283 regioner rangordnas i rapporten. På andra plats ligger Oxford i Storbritannien, före Stockholm på tredje plats.

- Alla regioner strävar efter att bli grogrund för innovation och kreativitet men bara ett fåtal lyckas, tillägger Nima Sanandaji. Ett orosmoln är höga boendepriser och skatter som driver upp kostnaden för att anställa programmerare, ingenjörer och andra kunskapsarbetare i Sverige. Konkurrensen är stark från de central- och östeuropeiska länderna, där många unga utbildas med efterfrågade kunskaper och där lönenivåerna är betydligt mera konkurrenskraftiga än i Sverige.

Högkvalificerade jobb växer i de områden och länder där kunskapsintensiva företag ser störst möjlighet till utveckling och tillväxt. Det är i dessa områden som ingenjörer, programmerare, designers och andra innovativa specialister flockas. Det leder i sin tur till bättre chanser för start-ups att lyckas - samtidigt som sannolikheten för tekniksprång ökar. Priset för arbete är tillsammans med tillgången på kunskap en viktig konkurrensfördel.

Rapporten är framtagen av ECEPR med stöd från Nordic Capital.

- Som aktiv investerare i Europa, men framförallt Norden, tycker vi att det är viktigt att ständigt öka förståelsen för näringslivet, dess villkor och vilka förbättringar som kan göras för att locka investeringar till vår region. Därför stöttar vi forskningen på detta område, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner hos rådgivare till Nordic Capitals Fonder.

- Rapporten bekräftar den analys Nordic Capital har gjort av den nordiska och framförallt svenska marknaden. Sverige står sig starkt i en internationell jämförelse och genom kontinuerliga satsningar kommer Norden även fortsatt att vara ett intressant område för investeringar, säger han.

Rapporten är ett styrkebevis för Sverige och Stockholm. Men vad kan göras mer? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras på ett seminarium onsdagen den 28 november i regi av Stockholms Handelskammare. Seminariet äger rum kl 12 på Brunnsgatan 2. Medverkar gör bland andra rapportförfattaren Nima Sanandaji, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), före detta finansminister Anders Borg, TCO:s ordförande Eva Nordmark och Klas Tikkanen, CFO på Nordic Capital.

Listan - Europe’s Brain Business Jobs 2018 Index

Placering Land 2014 2015 2016 Förändring per capita 2014-2016
1 Schweiz 92.5 90.5 90.6 -1.9
2 Sverige 87.1 88.3 89.6 2.5
3 Luxemburg 82.4 81.8 86.7 4.3
4 Nederländerna 77.1 78.8 81.0 3.9
5 Storbritannien 70.8 74.5 80.6 9.8
6 Danmark 80.1 81.2 77.0 -3.1
7 Tyskland 65.8 67.5 69.4 3.7
8 Irland 60.4 63.7 67.6 7.1
9 Island 74.1 73.3 67.1 -6.9
10 Norge 64.6 65.8 65.3 0.7

Hela listan med alla 31 länder och rapporten finns tillgänglig här: www.ecepr.org. 

Mediekontakt:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Tel: 08-440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 13 miljarder euro i över 100 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar och finansiella tjänster samt även industrivaror-och tjänster och konsumentsektorn. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat över 14 miljarder euro via nio fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar