Fortsatt starka utsikter för svenska fastighetsbolag

Nordic Credit Rating (NCR) tror att de starka marknadsförutsättningarna för de svenska fastighetsbolagen kommer hålla i sig de närmsta åren. Låga vakansgrader och ökande hyror i kombination med låga finansieringskostnader och stabila fastighetsvärderingar stärker kreditvärdigheten för de flesta fastighetsägande bolagen.

"Vi tror att fler emittenter i fastighetssektorn rör sig mot 'investment grade' bedömningar, dvs. 'bbb-' och högre" säger Michael Andersson, Chief Rating Officer på NCR.

Trots starka operationella och finansiella resultat i sektorn ser vi utmaningar framgent: både makroekonomiska faktorer som t.ex. ökande räntor och mer sektorspecifika, som ökande e-handel och ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor (ESG).

Vi tror bolagens förmåga att diversifiera och förlänga sin finansiering och samtidigt anpassa sig till förändringar i demografi, ny teknologi och hållbarhetsfrågor (energieffektiva fastigheter och grön finansiering) kommer att kunna skilja bolag och delsektorer åt framöver.

NCR kommer framöver publicera en serie artiklar där vi ger vår syn på den nordiska fastighetssektorn och analysera nyckelfaktorer som vi tror kan påverka kreditrisken för företagen i sektorn. Den första artikeln fokuserar huvudsakligen på den svenska fastighetssektorn.

Om du har några frågor, kontakta gärna:
Michael Andersson, Chief Rating Officer, +46 732 32 43 22, michael.andersson@nordiccreditrating.com
Mille O. Fjeldstad, Credit Analyst, +47 99 03 89 16, mille.fjeldstad@nordiccreditrating.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tror att fler emittenter i fastighetssektorn rör sig mot 'investment grade' bedömningar, dvs. 'bbb-' och högre.
Michael Andersson