NENT Group uppdaterar sin finansiella rapporteringsstruktur och uppgraderar mål för Viaplay-abonnenter

  • Ny rapporteringsstruktur i linje med koncernens strategi att vara Nordens ledande leverantör av streamingtjänster och innehållsproduktioner som lockar en global publik
  • NENT Group kommer att rapportera fyra nettoförsäljningskategorier (Viaplay, Other Subscription, Advertising, Studios & Other) och en totalsiffra för antalet Viaplay-abonnenter
  • Nytt mål för antalet nya Viaplay-abonnenter 2020 är 600k från en kundbas på 2,272k vid slutet av 2019
  • Alla återstående rättighetskostnader för återstartade fotbollsligor kostnadsförs i andra kvartalet 2020

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, introducerar en ny finansiell rapporteringsstruktur från och med det andra kvartalet 2020 som en följd av avkonsolideringen av Viasat Consumer-verksamheten efter sammanslagningen med Canal Digital. I linje med koncernens strategi att vara Nordens ledande leverantör av streamingtjänster och innehållsproduktioner som lockar en global publik, kommer även Viaplays intäkter och det totala antalet betalande Viaplay-abonnenter att rapporteras kvartalsvis. NENT Group har också fastställt ett nytt mål för nya Viaplay-abonnenter på 600k för helåret 2020. Utöver detta kommer koncernen att rapportera resultatet från den delen av sin Studios-verksamhet som är till salu, som avvecklad verksamhet. De omräknade kvartalssiffrorna från det första kvartalet 2019 fram till det första kvartalet 2020, inklusive definitioner på intäkter och abonnenter, finns här.

Alla återstående rättighetskostnader för pågående säsonger av fotbollsligorna som nu har återstartat kommer att kostnadsföras i koncernens resultat för det andra kvartalet, inklusive 2019/2020-säsongerna för Premier League, Bundesliga och Superliga. Kostnaderna för några av de andra sportevenemang som ännu inte har återstartat säsongerna, tas från det tredje kvartalet. Återstarten av fotbollsligorna har lockat intresse på Viaplay som saknar motstycke, där antalet strömmade minuter för de första 12 spelade Premier League-matcherna, ökade med 23% jämfört med snittet för säsongen innan avbrottet som orsakades av coronaviruset.

Från och med det andra kvartalet 2020 kommer NENT Group inte längre att rapportera försäljningar och vinster per segment utan kommer istället att ha fyra nettoförsäljningskategorier och ett rörelseresultat. De fyra kategorierna är:

  • Viaplay – intäkter från betalda streamingtjänster
  • Other Subscription – intäkter från distributörer och övriga abonnemangs-relaterade intäkter
  • Advertising – intäkter från annonsförsäljning och sponsorskap
  • Studios & Other – primärt externa intäkter från innehållsproduktion och distribution

Det totala antalet betalande Viaplay-abonnenter växte med 23% till 2,510k för den senaste tolvmånadsperioden (från det andra kvartalet 2019 fram till det första kvartalet 2020).

Sammanslagningen av NENT Groups Viasat Consumer-verksamhet med Telenors Canal Digital slutfördes den 5 maj och kommer att ge upphov till en reavinst, vilken kommer att rapporteras i NENT Groups resultat för det andra kvartalet som en jämförelsestörande post. Viasat Consumer-verksamheten har avkonsoliderats från och med den 30 april och NENT Group kommer att redovisa sin 50% andel av nettoresultatet från det samägda bolaget Allente som resultat från intressebolag inom sitt rörelseresultat. Det kommer att inkludera avskrivningar av Allentes fördelning av köpeskilling. Sammanslagningen förväntas att ge årliga kostnadssynergier om cirka 650 Mkr, med full effekt från 2022, samt betydande försäljningssynergier. Integrations- och andra relaterade kostnader förväntas uppgå till cirka 900 Mkr under 2020 och 2021. Allente kommer att ta externa lån och förväntas göra en extrautdelning vid ett senare tillfälle och därefter sker utdelningar på kvartalsbasis.

Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Den nya rapporteringsstrukturen är i linje med vår strategi att fokusera på Viaplays utveckling och den följer även den nyligen slutförda sammanslagningen som skapade betal-TV-verksamheten Allente. Att rapportera Viaplays intäkter och det totala antalet Viaplay-abonnenter kommer ytterligare att förklara och förenkla vår story. Vi har också fastställt ett nytt och uppgraderat helårsmål för nya Viaplay-abonnenter som återspeglar det starka momentum vi har sett under de senare månaderna. Återkomsten av ett antal viktiga sportligor de senaste veckorna har varit en stor framgång och priserna på Viaplays sportpaket återgår till normala nivåer för alla i juli. Den pågående minskningen av intäkter från annonsförsäljning och produktioner på grund av coronaviruset ligger i linje med våra förväntningar och processen att sälja den del av vår Studios-verksamhet som inte är den primära kärnverksamheten, går som planerat. Viaplay fortsätter att överträffa våra förväntningar på Island och våra förberedelser att lansera Viaplay i alla tre baltiska länder under det första kvartalet nästa år rullar på enligt plan.”

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’).

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 08:00 CET.

Kontakta oss:
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Acting Head of External Communications; +46 73 699 26 95)
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss:
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram

Integritetspolicy:
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar