NENT Groups årsstämma

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Borg, David Chance, Henrik Clausen, Simon Duffy, Kristina Schauman och Natalie Tydeman. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 6,50 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna i två lika stora delar om 3,25 kronor vardera. Avstämningsdagar fastställdes till fredagen den 24 maj 2019 för den första utdelningen och fredagen den 11 oktober 2019 för den andra utdelningen. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna onsdagen den 29 maj 2019 respektive onsdagen den 16 oktober 2019.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2018 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2018.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordning för valberedning, samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda, innefattade bemyndigande för styrelsen att genomföra emission och återköp av C-aktier, samt beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Årsstämman beslutade även om en fondemission, vilken kommer att öka aktiekapitalet med 134 184 488 kronor.

Årsstämman beslutade även om ändringar av bolagsordningen för att genomföra besluten om att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet (genom att införa en ny C-aktieklass) och fondemission (genom att höja gränserna för aktiekapitalet).

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Anders Borg och Kristina Schauman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Henrik Clausen utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’).

Kontakta oss:
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss:
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram

Integritetspolicy:
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här

Prenumerera

Dokument & länkar