Nordic Factoring Fund AB (publ) – Delårsrapport 2019

Report this content

Nordic Factoring Fund AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.  

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Nordic Factoring Fund AB (publ), offentliggör idag delårsrapport för 2019. Rapporten finns bifogad samt kan laddas hem från bolagets hemsida www.kreditfonden.se/ finansiell information.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Peter Norman, Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se 
Mats Johansson, VVD/ CFO, tfn 070 255 31 10, mats.johansson@kreditfonden.se


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.