Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör  Årsredovisning 2019

Report this content

Stockholm 29 april 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Nordic Factoring Fund AB (publ), offentliggör idag Årsredovisning för 2019. Rapporten finns bifogad här 200429 NFF ÅR19 inkl REV PUBLICERING X samt kan laddas hem från bolagets hemsida https://kreditfonden.se/finansiell-information/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Nordic Factoring Fund AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.