Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag 2022 och NAV-kurs 106,79 för december 2021

Report this content

Stockholm 5 januari 2022 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

- Avstämningsdag 2022

Avstämningsdag för 2022 blir måndagen den 17 januari. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive vinstandelsränta för 2021 blir den 14 januari.

Fonden offentliggör NAV-kurs för december 2021

- Fondens NAV-kurs är satt till 106,79

(NAV Kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling 2019 – 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, VD Nordic Factoring Fund AB (publ) / CIO Finserve Nordic AB, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om KredFin AB
KredFin AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar