Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör kompletterande marknadskommentar för mars 2020

Report this content

Stockholm 13 mars 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

 

Bäste investerare:

Vi får en hel del frågor om hur det går för oss under rådande marknadsläge och hur vi ser på framtiden.

Först och främst vår låneportfölj är i mycket bra skick.

Det som kan hända är att takten i bolagens verksamhet går ner och på så sätt omsätts färre fakturor.

Det blir givetvis viktigt med vad som händer framöver, därav den ännu skarpare uppföljningen i närtid av alla bolag som säljer fakturor.

Vi har ingen exponering mot flygindustri, turistnäring, råolja, transportsektor, restaurang, hotell för att nämna några.

Sammantaget tyder allt på att vi kommer visa ett plus i mars i linje med januari och februari.

Vidare så kommer även fonden vara öppen för insättning vid kommande månadsskifte den 1 april.

Jag avslutar med att visa grafen för NFF sedan starten 1/6 2019 samt hur S&P gått sedan 1985. Jag tror på att tillgångspriser är ”mean reverting”, vilket innebär att de rör sig upp och ner runt dess långsiktiga trend.

(källa Bloomberg)
 

Bästa hälsningar:

Fredrik Sjöstrand CIO/ CEO


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, CIO/ CEO Nordic Factoring Fund AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se 
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

 

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar