Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör kompletterande marknadskommentar för mars 2020

Report this content

Stockholm 2 mars 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Bäste investerare:

Det är en svart svan som vi är med om, när vi gör bokslut på detta så är det förhoppningsvis en unik erfarenhet som ingen behöver vara med om igen.

Nordic Factoring Fund (NFF) har en stark position i det rådande marknadsläget. Fonden har bra investeringar på gång under april och maj. Dessutom har cirka 100 miljoner kronor gjorts i nya investeringar under mars. Fonden kommer så sakteliga takta upp mot sin målavkastning. Den når kanske inte upp till 9 procent i årstakt men väl över 6 procent efter avgifter.

Till skillnad från en marknadsnoterad tillgång är ju en faktura, helt oberoende av hur aktier och räntor rör sig. Risken är att produktionen avstannar och inga fakturor säljs, då får fonden svårt att sätta investerat kapital i arbete och den förväntade avkastningen blir marginellt lägre, men samtidigt orsakas inga förluster. Hittills ser flödet bra ut trots rådande situation. Till skillnad från investeringar i andra tillgångar görs säkerhetsbedömningen om och om igen för varje faktura som köps till portföljen.

Utöver detta är fakturorna kreditförsäkrade via extern part.

Jag har tidigare bett om ursäkt för att avkastningen inte nått upp till målet. Det är möjligen lite för ambitiöst satt. Jag vill dock betona att vi nu närmar oss jämvikt mellan vad som investeras i fonden och vår kassabehållning. Vilket innebär att kapitalet nu sysselsätts till fullo och ger oss bättre förutsättningar att nå uttalade avkastningsmål.

Vi börjar få propåer från utländska investerare som är vana vid att investera i denna typ av tillgångsslag där avkastningen är marknadsoberoende. De önskar sprida sina investeringar inom tillgångsslaget från Kontinentaleuropa till Norden.

Jag räknar med att vi kommer se en mycket ljus marknad framöver för fakturaköp då bolagen som säljer sina fakturor kommer behöva likviditet framöver. Banklån tar för lång tid och därför behövs alternativ till dem.

Ser fram emot att dela framtiden med er inom detta spännande tillgångsslag.

Fonden är öppen för investering.
 

Mvh

Fredrik Sjöstrand CIO/CEO

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, CIO/CEO Nordic Factoring Fund AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, CEO Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar