Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör marknadskommentar för mars 2020

Report this content

Stockholm 10 mars 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Skandinaviska Kreditfonden´s kommentar i rådande Corona/ oljekris för våra fonder

Vi har ingen direkt exponeringen mot Kina/ Italien eller mot oljepriset

Vi följer löpande månadsvis våra låntagare och likviditetsportfölj enligt våra regler samt gör justeringar enligt IFRS 9. Då en del i IFRS9 är omvärldshändelser ger det en viss påverkan på NAV för mars månad.

Den information vi har idag visar på ett hälsosamt plus för månaden, dock något lägre än i januari och februari.
 

Vår långsiktiga syn på omvärldsläget för våra fonder

Vi följer våra låntagare nogsamt och kommer vara i ännu tätare dialog med dem härifrån och framåt.

Den nuvarande situationen kommer skapa möjligheter för den som har medel att investera och på så sätt skapa avkastning framöver.

Risken är att låntagare får likviditetsproblem, då får vi hantera det från fall till fall.

Våra lån i förhållande till pantvärdet är betryggande och det finns mycket fallhöjd innan det blir kritiskt för oss.

Ifall det ändras får vi agera enligt våra instruktioner.
 

Hälsningar

Fredrik Sjöstrand


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                      

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika
investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler
fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar