Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,01 för maj 2020

Report this content

Stockholm 1 juni 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

 

Fonden offentliggör NAV-kurs för maj 2020

- Fondens NAV-kurs är satt till 102,01

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling 2019 - 20

                                                                  _______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Nordic Factoring Fund AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar