Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,51 för november 2019

Report this content

Stockholm 3 december 2019 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Fonden offentliggör NAV-kurs för november 2019

- Fondens NAV-kurs är satt till 102,51

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling 2019
 


 

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se              

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar