Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,81 för maj 2021

Report this content

Stockholm 1 juni 2021 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör NAV-kurs för maj 2021

Fondens NAV-kurs är satt till 102,81

(NAV Kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling 2019 – 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, VD Nordic Factoring Fund AB (publ) / CIO Finserve Nordic AB, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar