Fortsatt renodling - försäljning av RAMAB

Pressmeddelande                                                              Stockholm den 5 september 2014

Fortsatt renodling - försäljning av RAMAB

Som ett led i den fortsatta renodlingen av Vinovo-koncernen har idag tecknats avtal om försäljning av 100 procent av aktierna i RAMAB Rör & Apparatmontage AB. Köpare är Kärrberg Engineering AB i Kristianstad, även ägare till RAMABs branschkollega Ekström & Son.  RAMAB har begränsade synergier med resten av koncernen, och bedöms ha bättre förutsättningar till lönsamhet med lokalt engagerade ägare. Affären beräknas slutföras under tredje kvartalet 2014.

Vinovo har senaste åren dragits med lönsamhetsproblem inom ViFlow – den verksamhetsdel som designar och tillverkar tryckkärl och värmeväxlare. Sedan årsskiftet har verksamheten visat en bättre utveckling, främst tack vare bättre efterfrågan inom mer tekniskt och materialmässigt krävande segment, där marginalerna är bättre.

Ett av dotterbolagen inom ViFlow, RAMAB, har emellertid visat fortsatt svag lönsamhet, och har dessutom en rörentreprenad-del som är av annan karaktär med begränsade synergier med resten av ViFlows verksamhet. Första halvåret visade RAMAB ett negativt resultat före skatt om -3,2 miljoner kronor.

Vinovos styrelse har bedömt att RAMAB har bättre förutsättningar att nå en lönsam framtid med mer lokalt engagerade ägare som kan arbeta med en mer flexibel affärsmix mellan tryckkärl, rörinstallationer, legotillverkning för att åstadkomma en jämnare beläggning.

2009 sålde Vinovo de fastigheter i vilka RAMAB har sin verksamhet till Östra Göinge Kommuns Industrifastighetsbolag. Försäljningen gjordes genom ett återköpsavtal där Vinovo förutom att garantera hyra om 1,3 miljoner kronor per år har garanterat att köpa fastigheterna för 8,5 miljoner kronor år 2020. Vinovo kommer även framledes att stå för sitt återköpsåtagande och har dessutom, i syfte att möjliggöra försäljningen, åtagit sig att ge hyresbidrag till RAMAB uppgående till cirka 0,5 miljoner kronor per år, för det fall att verksamheten ej skulle vara vinstgenererande.

Försäljningen medför preliminärt en koncernmässig negativ engångseffekt på resultatet före skatt och det egna kapitalet om knappt 2 miljoner kronor.

För ytterligare information

Lars Rutberg, VD Vinovo, +46 70-633 38 03

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa livskraftiga, växande verksamheter och därmed även skapa värden för Vinovos aktieägare.

Vinovos aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera