Halvårsrapport H1, januari – juni 2018

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed halvårsrapport H1, januari – juni 2018. Halvårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida, www.nordicflanges.com.

Första halvåret 2018:

  •  Nettoomsättningen uppgick till 102,9 (107,5) MSEK vilket är 96% av föregående års värde. 
  •  EBITDA uppgick till 8,1 (9,1) MSEK vilket motsvarar en marginal på 7,9 % (8,5 %). 
  •  Resultat efter skatt uppgick till -2,6 (0,5) MSEK, med en engångskostnad på 2 MSEK i samband med ett förvärv av AB Östra Göinge Fastigheter Nr. 1. Detta är en jämförelsestörande engångskostnad och utan den hade resultatet varit – 0,6 MSEK.
  •  Våra investeringar fortsätter att ge gradvis önskad effekt. Vi arbetar aktivt med ökat fokus på marknadsnärvaro, satsningar på personalen, bättre systemstöd och satsningar i produktionen. Vår satsning på att engagera kunder och personal i verksamheten via nystartade Growth Teams förväntas leda till nya idéer och en förbättrad företagskultur. Vi räknar med att detta ger full effekt under nästa år.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck
Styrelseordförande: Bengt Engström
Nordic Flanges Group AB (publ.)
Herkulesgatan 14
SE-111 52 Stockholm
556674-1749
nordicflanges.com

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 klockan 09:00.

Vår certified adviser är Avanza bank.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Media

Media