Kvartalsinformation Q3, januari – september 2019

Report this content

Starkare efterfrågan än föregående år gav en ökad försäljning gentemot Q1-Q3 2018.

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 159,3 (149,1) MSEK för perioden januari - september 
  • Stor efterfrågan under första halvåret har gett en ökad försäljning gentemot samma period 2018. Ökningen primärt drivet av starkare export
  • EBITDA uppgick till -2,4 (11,5) MSEK vilket motsvarar en marginal på -1,5 (7,7) procent, Justerat för engångskostnader är EBITDA 5,5MSEK (13,5) med en marginal på 3,5 (9,1) procent.  
  • Periodens resultat uppgick till -14,5 (-2,1) MSEK, justerat för engångskostnader är resultatet -6,6 (-0,1) MSEK 
  • Vi har under perioden tagit engångskostnader i samband med flytt av centrallager däribland en större lagervärdenedskrivning 
  • Vi har vidare haft engångskostnader i form av implementering av nytt affärssystem och nedskrivning av fastighet 

Frederik von Sterneck

CEO Nordic Flanges Group
E-Post: ​frederik.vonsterneck@nordicflanges.com

Om bolaget

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com   

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 09:00.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår certified advisor är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 

Prenumerera

Dokument & länkar