Nordic Flanges Group (publ.) - Årsredovisning

Report this content

Förbättrat kassaflöde och nettoskuld, trots lägre omsättning

NORDIC FLANGES GROUP (publ.)

Org.nr 556674-1749

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 29 mars 2021, klockan 09:00

Årsredovisning 2020

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2020 års årsredovisning.

Årsredovisningen i sin helhet bifogas i PDF format och finns också tillgänglig på bolagets hemsida: https://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/regulatoriskameddelanden-2/

ÅRET I KORTHET:

  • Omsättningen uppgick till 189,2 (208,2) vilket motsvarar en minskning om 9 procent
     
  • För året uppgick EBITDA till 4,5 (-1,6) MSEK, motsvarande en marginal om 2,4 (-0,8) procent. I årets EBITDA ingår jämförelsestörande poster om -1,7 (-3,3) MSEK
     
  • Resultat efter skatt uppgick till -12,2 (-16,5) MSEK. Rensat för jämförelsestörande poster av engångskaraktär blev resultatet -10,4 (-13,2) MSEK.
     
  • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,31)

Frederik von Sterneck

VD och koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2021, klockan 09:00. Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar