Nordic Flanges kvartalsinformation Q3

OPERATIV LÖNSAMHET men KONCERNENS RESULTAT NEGATIVT EFTER FÖRSENADE INLEVERANSER och LAGERVÄRDEJUSTERINGAR

Trots fortsatt goda siffror och fram till nu lönsamhet har koncernen ett minuskvartal. Orsaken är att vi i September, liksom samtliga våra konkurrenter, i Sverige haft stora leveransförseningar från Kina. Det har gjort att vi i många fall inte kunnat leverera och därmed inte heller fakturera våra order. Dessutom har vi i vårt svenska bolag gjort lagervärdesjusteringar med över 1,5 miljoner kronor under tredje kvartalet.

Efter perioden har vi träffat nya kundavtal som ger tillväxt och ökad försäljning i vår svenska verksamhet, och vi levererar nu samtliga restorder. Därför är resultatet i Q3 en tillfällig nedgång.

SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNINGAR
2017 2016 2016
Mkr jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 154,3 168,1 218,0
EBITDA 11,9 12,0 16,7
(% av nettoomsättningen) 7,7 % 7,2 % 7,7 %
EBIT 2,2 1,5 2,7
(% av nettoomsättningen) 1,4 % 0,9 % 1,2 %
Periodens resultat -0,8 -2,1 0,2
(% av nettoomsättningen) -0,5 % -1,2 % 0,1 %
NYCKELDATA 2017 2016 2016
jan-sep jan-sep jan-dec
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,04 0,00
Eget kapital per aktie, kronor 1,79 1,80 1,84
Soliditet, % 53,2 % 49,3 % 51,9 %
Eget kapital, Mkr 94,0 94,5 96,4
Räntebärande nettoskuld, Mkr 49,8 58,4 58,9
Räntebärande nettoskuld, exkl. finansiellt klassade hyresavtal, Mkr 12,6 15,6 17,4
Tillgångar 176,6 191,8 185,6
Skulder (främmande kapital) 82,6 97,3 89,2
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,6 0,6
Antal anställda vid periodens slut 110 118 110

 

Lotta Stalin, VD

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017.  

Vår certified advisor är Avanza bank.

Delårsinformationen är ej granskad av bolagets revisorer.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar