Positiv vändning i slutet av Q3

Report this content

VI SÄKERSTÄLLER FLÖDEN TILL MÄNNISKORS DAGLIGA NYTTA

NORDIC FLANGES GROUP (publ.) Org.nr 556674-1749

Pressmeddelande

Stockholm den 21 oktober 2021 klockan 09:00

Kvartalsinformation Q3 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 136,2 (149,4) MSEK för perioden januari – september.
  • Omsättningsminskningen om 9% avspeglar den försiktighet i marknaden som inleddes i början av hösten 2020 till följd av Covid-19 pandemin. Utmaningarna med avvaktande större kunder i Finland kvarstod i Q3.
  • Vi ser nu en tydlig vändning fr o m inledningen av hösten 2021, efter den säsongsmässigt normalt svagare sommaren. Den första ordern från den större amerikanska kunden levererades i Q3.
  • EBIT resultatet för koncernen i Q3 var +0,2 Msek, varav i september +1,5 Msek, där samtliga bolag visade positivt EBIT-resultat. Organisationen har även börjat planera för upprampning i form av vissa genomförda och planerade nyanställningar efter neddragningar under senaste året.
  • EBITDA uppgick till 2,3 (5,9) vilket motsvarar en marginal på 1,7 (3,9) procent.
  • Periodens resultat uppgick till -9,3 (-7,1) MSEK.
  • Statliga bidrag för covid-19 har under perioden påverkat resultatet med +0,5 (+0,6) MSEK.
SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNINGAR
2021 2020 2020
Mkr jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 136,2 149,4 189,2
EBITDA 2,3 5,9 4,5
(% av nettoomsättningen) 1,7 % 3,9 % 2,4 %
EBIT -5,1 -2,2 -6,9
(% av nettoomsättningen) -3,8 % -1,5 % -3,7 %
Periodens resultat -9,3 -7,1 -12,2
(% av nettoomsättningen) -6,8 % -4,8 % -6,5 %
NYCKELDATA 2021 2020 2020
jan-sep jan-sep jan-dec
Resultat per aktie, kronor -0,18 -0,13 -0,23
Eget kapital per aktie, kronor 0,61 0,91 0,76
Soliditet, % 24,6 % 37,8 % 35,9 %
Eget kapital, Mkr 32,0 47,9 40,3
Räntebärande nettoskuld, Mkr 59,3 36,5 39,6
Räntebärande nettoskuld, exkl. finansiellt klassade hyresavtal, Mkr 26,4 12,6 12,9
Tillgångar 130,1 126,7 112,2
Skulder (främmande kapital) 98,1 78,8 71,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,9 0,8 1,0
Antal anställda vid periodens slut 110 108 105

Frederik von Sterneck, VD

VD och Koncernchef

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar och smidesprodukter i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 klockan 09:00.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se

Prenumerera