Tydliggörande gällande riktad nyemission

Report this content

Med anledning av det förslag till emission till anställda och styrelse som lämnats och framgår av kallelsen till årsstämman den 6 maj 2019 får styrelsen i Nordic Flanges Group AB (publ) ge ett förtydligande avseende emissionen enligt följande.

Emissionen innebär att varje anställd och styrelseledamot (riktad mot totalt 114 personer) maximalt får teckna fem aktieposter där var och en av aktieposterna har ett värde av 6000 kr efter rabatt. Detta innebär att maximalt 570 aktieposter kan tilldelas à 6000 kr.

Förslaget till emission innebär att högst 67 647 960 nya aktier kan emitteras, men förslaget ska dock inte läsas som att detta antal aktier kommer att emitteras. Det framgår av beslutsförslaget att det finns begränsningar både i antalet aktieposter (max 570 poster) och antalet personer (max 114 personer) som erbjudandet riktar sig till. Anledningen till att emissionsförslaget innehåller uppgift att högst 67 647 960 aktier kan emitteras är att för att tydliggöra att beslutsförslaget ligger inom bolagsordningens gränser. Teckningskursen är den volymvägda genomsnittskurs 10 handelsdagar som föregår aktieteckningen med viss rabatt. Den rörliga teckningskursen medför att antalet aktier som slutligen tilldelas kan variera. Det är dock ett registreringsmässigt krav att det finns tak för antalet aktier som maximalt kan emitteras för att ett beslut ska kunna registreras hos Bolagsverket. Detta för att Bolagsverket skall säkerställa att förslaget inte medför att aktiekapitalet och antalet aktier överskrider gränserna i bolagsordningen. Förslaget följer därför bolagsordningens gränser avseende högst antal aktier och högst aktiekapitalet som den yttre ramen för emissionsförslaget. För att förtydliga emissionsförslaget ytterligare följer här ett exempel.

Beräkning

För det fall att teckningskursen fastställs till 1,032 kronor, efter rabatt om 20 procent, kommer högst 3 313 410 aktier att tilldelas (med förutsättningen att 570 aktieposter tecknas – d vs alla teckningsberättigade utnyttjar sin rätt fullt ut). Varje aktiepost består då i 5 813 aktier.

Styrelsen i Nordic Flanges Group AB (publ) 

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

tfn. 08-587 979 00 - frederik.vonsterneck@nordicflanges.com

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

Org.nr. 556674-1749

www.nordicflanges.com

Frederik von Sterneck, VD Nordic Flanges Group, + 46 706 55 46 26

Bengt Engström, Styrelseordförande Nordic Flanges Group, +46 725 00 94 44

www.nordicflanges.com

Om bolaget

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com   

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2019, klockan 09:00

Vår certified advisor är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar