Företagsrekonstruktion beslutad i GAME Stores Group Sweden AB.

Report this content

GAME har för närvarande 32 butiker i Sverige samt två i Norge. Bolaget omsatte under förra året MSEK 269 och hade ett negativt resultat. GAME sysselsatte vid årsskiftet motsvarande 127 heltidstjänster.

GAME har sedan slutet av 90-talet verkat på den nordiska marknaden. Nuvarande ägarna, Nordic Games Group AB, köpte bolaget 2012 från den engelska ägaren, som då var på obestånd.

Dataspelsmarknaden har under de senaste åren genomgått en kraftfull strukturförändring och även om den totala marknaden har ökat genom digitalisering så har marknaden för försäljning i butik mer än halverats sedan toppåret 2009. För att motverka detta så har flera nya koncept och tjänster lanserats. Dessa har tagits emot väl av marknaden och upplevts som såväl innovativa som relevanta, exempel på dessa är ett sortiment av spelprylar, större utbud av begagnade produkter, spelkort och retrospel. Kedjan är i dagsläget lönsam på butiksnivå men på grund av centrala kostnader som huvudkontor, centrallager samt ett omodernt IT-system så generar verksamheten ett löpande negativt resultat.

Verksamheten är därför i behov av en ny ägare med större resurser som kan dra nytta av de potentiella synergier som kan uppnås. Ägarna har under den senaste tiden haft diskussioner med potentiella köpare. Dessa förhandlingar har dock inte visat sig möjliga att avsluta inom de nödvändiga tidsramarna. För att skydda verksamheten och förhoppningsvis nå ett avslut inom de närmsta veckorna har styrelsen beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Värmlands tingsrätt som också fattat beslut om rekonstruktion och utsett advokaten David Lindberg vid Hamilton Advokatbyrå Karlstad till rekonstruktör.

Tanken från nuvarande ägare är således att avyttra butiksverksamheten och omvandla kvarvarande verksamhet till ett B2B-bolag som digitaliserat levererar produkter och tjänster till kedjor och e-handelsplatser.

”Vi har som ägare under de senaste åren lagt betydande resurser i form av tid och pengar för att vända det negativa resultatet utan framgång. Framöver önskar vi dock rikta våra resurser på befintliga verksamheter inom koncernen som är fokuserade på tillväxt inom dataspelsbranschen” säger Lars Wingefors, huvudägare och VD för Nordic Games Group AB.

 
Kontaktpersoner:

Advokat David Lindberg, förordnad rekonstruktör, Mobil: +46 70 781 47 90   E-Mail: david.lindberg@hamiltonkarlstad.se

Rikard Govenius, VD Game Stores Group Sweden AB, Mobil +46-70 840 26 21 E-Mail: rikard.govenius@game.se

Lars Wingefors, VD Nordic Games Group AB, Mobil +46708-471978 E-Mail: lars.wingefors@gameoutlet.se

Taggar:

Dokument & länkar