Gröna energilösningar för företag och hushåll

Nya energisnålare glödlampor kan vara en del av att energieffektivisera ett helt företag. När det kommer till gröna energilösningar är valen många men syftet detsamma – att bidra till ett hållbart samhälle.

– Vi hjälper allt från stora industriföretag och bostadsrättsföreningar till enskilda hushåll med att genomföra olika förändringar, vi utgår alltid från grön el från förnybara energikällor, säger Mikael Söderman, sverigechef för elbolaget Nordic Green Energy. 

Gröna energilösningar som begrepp kan delas upp i två underkategorier, egen användning och produktion samt energieffektivisering och optimering. Inom dessa områden finns olika investeringar, lösningar och insatser.

Egen användning och produktion

Den grundläggande gröna energilösningen utgår från själva användningen av el, att välja grön el, EKOenergy eller el märkt med Bra Miljöval.

– Den mest effektiva gröna energilösningen är den enklaste, att välja el från förnybara källor. Det gör hushållet eller företaget mer hållbart, samtidigt som det bidrar till utbyggnationen och produktionen av förnybara energikällor, säger Mikael Söderman.

Egen produktion av grön el sker också genom förnybara energikällor, oftast genom solpaneler eller vindkraft. Det blir allt vanligare att både företag och privathushåll installerar solpaneler för egen förbrukning eller för att sälja tillbaka till elnätet.

– Vi började nyligen erbjuda solcellsbatterier till våra kunder, de gör att du kan spara elen från solpanelerna och använda den när som helst. Det är ett bra exempel på en nyutvecklad grön energilösning. När företag och privatpersoner investerar i egen elproduktion blir de mer självförsörjande, samtidigt som belastningen på elnätet minskar. Det är en grön energilösning med dubbla vinster.

Effektivisering och optimering

När Nordic Green Energy analyserar elkonsumtionen i ett företag eller hushåll kan de se vad som drar mest energi och hur det kan minskas. De kan även analysera CO2-utsläppen för företag och hur man kan klimatkompensera detta med köp av utsläppsrätter eller stöd till olika klimatprojekt.

– Många företag kan sänka sina energikostnader rejält bara genom att kartlägga och utreda verksamhetens energianvändning och sedan genomföra olika åtgärder. Det kan handla både om större saker som att uppdatera system till mindre åtgärder som att sänka temperaturen eller installera energilampor, och allt däremellan, säger Mikael Söderman.

För att optimera energianvändningen gäller det att samtliga delar, exempelvis system, teknik och utrustning fungerar så bra som möjligt utifrån ett energi- och driftperspektiv.

– Energioptimering är framför allt att använda rätt mängd energi vid rätt tidpunkt, utan att det påverka arbetsprocessen i företaget. Om ett företag till exempel flyttar sina produktionstimmar till natten, då elen är billigare och färre konsumerar den, kan de minska sina energikostnader samtidigt som de reducerar belastningen på elnätet!

– I grund och botten är gröna energilösningar olika sätt att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Och det spelar ingen roll i vilken skala eller storlek, alla kan bidra, säger Mikael Söderman. 

För mer information, kontakta
Mikael Söderman, Sverigechef, Nordic Green Energy, 076-647 99 04, mikael.soderman@nordicgreen.se

Magnus Sjöbäck, presskontakt, Nordic Green Energy, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

Nordic Green Energy är Sveriges mest erfarna elbolag som erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Bolaget grundades i Sverige år 2000, ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Huvudkontoret finns i Stockholm. www.nordicgreen.se

Taggar:

Om oss

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den mest effektiva gröna energilösningen är den enklaste, att välja el från förnybara källor. Det gör hushållet eller företaget mer hållbart, samtidigt som det bidrar till utbyggnationen och produktionen av förnybara energikällor.
Mikael Söderman, Sverigechef Nordic Green Energy