Läget på elmarknaden juli 2018: Torkan och värmen fortsätter underbygga höga elpriser

Fortsatt varmt och torrt väder gav även under juli ökande spot- och terminspriser. Vädereffekten började också märkas på elcertifikatmarknaden.

Spotmarknaden
I juli hamnade det genomsnittliga spotpriset i Sverige på över 54 öre/kWh vilket är den högsta månadsnoteringen sedan mars 2011 och en ökning med nästan 84 procent jämfört med juli i fjol. Det höga priset berodde huvudsakligen på det torra vädret som fortsatte i juli.

Den försämrade vattensituationen har inneburit minskat effektuttag och högre priser från vattenkraftsproduktionen. Även vindkraftsproduktion i Norden var jämförelsevis låg i juli. Dessutom har underhåll av kärnkraftverken bidragit till att områdespris i Sverige hamnade något över det nordiska systempriset.

Terminsmarknaden
På Nasdaqs nordiska terminsmarknad fortsatte priserna för de närmsta månaderna att stiga också i juli drivet av svagt vattenläge och höga priser på spotmarknaden. Längre fram i tiden var prisutvecklingen i huvudsak oförändrad under juli.

Prisutvecklingen på längre sikt balanserades av lägre priser på bränslemarknaden och starka priser på utsläppsrätter. Det varma vädret i Europa har ökat efterfrågan på energi och därmed ökat efterfrågan på utsläppsrätter. Produktionsökningar i OPEC-länder och Ryssland, samt minskad politisk osäkerhet kring några av de stora oljeproducerande länderna pressade däremot oljepriset nedåt. Priset på kol sjönk även det delvis med oljepriset då de förväntade produktionsstörningarna i väsentlig mening inte fallit in. Dock är den globala efterfrågan fortsatt hög.

Elcertifikatmarknaden
Under juli drev vädret priserna ytterligare uppåt på elcertifikatmarknaden. Som en följd av torrt och vindfattigt väder har produktionen varit låg vilket betyder att färre nya elcertifikat utfärdats och överskottet på marknaden därmed har minskat.

/Mikael Söderman 
Sverigechef, Nordic Green Energy 
076-647 99 04, mikael.soderman@nordicgreen.se

Nordic Green Energy är Sveriges mest erfarna elbolag som erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Bolaget grundades i Sverige år 2000, ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Huvudkontoret finns i Stockholm. www.nordicgreen.se

Om oss

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se

Prenumerera

Media

Media