Varannan missnöjd med hur elstödet har hanterats

Report this content

Nästan varannan svensk är missnöjd med hur regeringens elstöd har hanterats, störst är missnöjet i elområde 2 där över hälften är missnöjda. Däremot är svenskarna över lag nöjda med den ersättning de fått.

I princip alla privatpersoner har nu fått sitt elstöd utbetalt och nyligen öppnades möjligheten för Sveriges företag att söka. Men svenskarna är inte nöjda med hur elstödet har hanterats av regeringen. Hela 43 procent uppger att de är missnöjda, det visar en ny undersökning från elhandelsbolaget Nordic Green Energy.

– Vi har fått in många samtal, både från oroliga företagare och privatpersoner, som haft frågor om elstödet. Många känner dessutom redan nu oro inför nästa vinters energipriser och varken privatpersoner eller företag kan förvänta sig nya elstöd i framtiden, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy.

–  För att hjälpa våra kunder att sänka sina elkostnader har vi gett rådgivning i hur man på olika sätt kan dra ner på förbrukningen. Vårt bästa råd är att göra aktiva val av elavtal och undvika så kallade anvisade avtal.

Nöjda med beloppet

Trots missnöjet med hanteringen visar samma undersökning att svenskarna över lag är nöjda med det belopp de mottagit i elstöd. Hela 53 procent svarar att de är nöjda. Även där sticker elområde 2 ut som enda elområde där en majoritet är missnöjda. 

Om undersökningen: Undersökning genomfördes under maj 2023 av PFM Research på uppdrag av Nordic Green Energy. 1000 respondenter över 18 år har svarat genom en internetpanel.

För mer information:
Björn Visell, Affärsområdeschef företag & offentlig sektor, Nordic Green Energy
bjorn.visell@nordicgreen.se 0720-77 16 39

Nordic Green Energy grundades år 2000 och var först i Sverige med att endast leverera el från 100% förnybara källor. Bolaget erbjuder el från förnybara källor till privatpersoner, företag och offentlig sektor och finns idag i Sverige och Finland. Företaget ingår i Elmera Group ASA (tidigare Fjordkraft Holding ASA), som börsnoterades 2018 och räknas till en av de största koncernerna inom elhandel i Norden med mer än en miljon kunder. I Elmera Group ASA ingår även Fjordkraft, TrøndelagKraft och Gudbrandsdal Energi. www.nordicgreen.se

Hur nöjd är du med hur regeringen hanterat elstödet?
Sverige Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Väldigt nöjd 7% 7% 7% 8% 6%
Ganska nöjd 33% 23% 33% 35% 33%
Inte så nöjd 21% 13% 22% 23% 25%
Inte alls nöjd 22% 28% 30% 22% 21%
Har inte fått elstöd 8% 23% 5% 5% 8%
Ingen uppfattning 9% 6% 3% 7% 6%

Hur nöjd är du med den ersättning du fått i elstöd?
Sverige Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Väldigt nöjd 13% 11% 10% 17% 9%
Ganska nöjd 40% 24% 27% 48% 46%
Inte så nöjd 17% 9% 28% 15% 20%
Inte alls nöjd 8% 13% 14% 6% 7%
Har inte fått elstöd 15% 38% 16% 8% 12%
Ingen uppfattning 8% 4% 6% 6% 5%

Taggar:

Prenumerera

Media

Media