Handelsstatistik och rekordår för Nordic Growth Market 2020

Report this content

Nya handelsrekord uppnåddes under 2020 för aktier, strukturerade produkter och AIF:er. Totala omsättningen ökade med mer än 79 procent. De tre mest handlade bolagen under året var Fortnox, Quickbit och Metacon.

Den totala omsättningen för Nordic Growth Market ökade med mer än 79 procent och uppgick under 2020 till 71,4 miljarder kronor. Mest handlade ETP produkter var Tesla, Apple och H&M. Nordic SME marknaden hade en indexutveckling på 100,1 procent och handelsrekord med 16,6 miljarder kronor i omsättning, en ökning med 70 procent. De tre mest handlade bolagen under 2020 var Fortnox, Quickbit och Metacon.

Nedan följer ett sammandrag av utvecklingen på Nordic Growth Market för helåret 2020:

  • Den totala omsättningen var 71,4 miljarder SEK (+79 %) och antal avslut uppgick till 3,4 miljoner (+81 %).

  • Nordic SME:s omsättning var 16,6 miljarder SEK (+70 %) och antal avslut uppgick till 1,8 miljoner (+73 %).

  • Omsättningen för ETP:er var 49,7 miljarder SEK och antal avslut uppgick till 1,5 miljoner (+92 %). Tesla, Apple och H&M var de mest omsatta aktierna.

  • Rekord i antal noterade instrument med över 24 000 instrument.

  • NGM Nordic SME index ökade under 2020 med +100,1 % och en ökning blev det även för NGM All-Share index på +88,4 % samt för NGM X index med en ökning på +65,1 %.

  • Antalet alternativa investeringsfonder, AIF:er, ökade med 19 % och Nordic Growth Market är fortsatt marknadsledande inom detta segment.

”Handelsåret 2020 har präglats av hög aktivitet och har för Nordic Growth Market varit ett rekordår omsättningsmässigt med en ökning på 79 procent. Vi fortsätter att se ett stort intresse för tillväxtbolag och Nordic SME index har under året haft en positiv utveckling på mer än 100 procent”, säger Magdalena Hartman, VD Nordic Growth Market.

För ytterligare information kontakta:
Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, e-post: magdalena.hartman@ngm.se

Ulrika Lenhammar, Presskontakt, Nordic Growth Market, mob: 0720 70 76 63, e-post: ulrika.lenhammar@ngm.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar