Investment AB Spiltan har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM PepMarket

Report this content

Investment AB Spiltan har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic Growth Markets nya lista NGM PepMarket. Första handelsdag är beräknad till den 26 oktober 2021. NGM PepMarket är ett innovativt samarbete mellan NGM och Pepins där handeln kommer att äga rum en gång i veckan på tisdagar.

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Portföljen är värderad till cirka 6,5 miljarder kr och består av noterade och onoterade bolag inom fyra sektorer: tech, finans, fastigheter och industri.

”På Spiltan har vi alltid vågat gå vår egen väg och förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel. Vi grundade Alternativa Listan för snart 20 år sedan, som kom att bli en del av Pepins. Nu ser vi fram emot att ta nästa steg när Spiltanaktien blir först ut att handlas på NGM PepMarket. Vi tror att det kommer att gynna långsiktiga ägare och bidra till en mer rättvis aktiehandel när alla kan agera på samma information en dag i veckan”, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Investment AB Spiltan uppfyller det formella noteringskravet att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är stolta att få välkomna Spiltan till NGM PepMarket. Vi har en lång tradition av innovation och är glada över att nu kunna erbjuda en alternativ marknadsmodell som komplement till handel fem dagar i veckan. Den nya listan gör att vi som börs enklare kan tillgängliggöra kapital för att främja långsiktiga investeringar. Spiltan är ett framgångsrikt investmentbolag med många långsiktiga ägare och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa hos oss”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Investment AB Spiltan på spiltan.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Per H Börjesson, VD, Investment AB Spiltan, +46-70 879 71 01, phb@spiltan.se