MARKNADSÖVERVAKNINGSRAPPORT 2020

Marknadsövervakningen vid NGM-börsen offentliggör härmed sin rapport rörande övervakningen under år 2020. I rapporten redogörs för Marknadsövervakningens aktiviteter i förhållande till de noterade bolagen, övriga emittenter av noterade finansiella instrument samt till aktörerna som deltar i handeln vid NGM-börsen.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. Rapporten finns även tillgänglig på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken Marknadsövervakning/Rapporter

För mer information vänligen kontakta:

Markus Ramström, chef marknadsövervakningen

Tel: +46(0)8 566 390 27

E-post: markus.ramstrom@ngm.se

Om oss

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen grundades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar