MARKNADSÖVERVAKNINGSRAPPORT 2020

Report this content

Marknadsövervakningen vid NGM-börsen offentliggör härmed sin rapport rörande övervakningen under år 2020. I rapporten redogörs för Marknadsövervakningens aktiviteter i förhållande till de noterade bolagen, övriga emittenter av noterade finansiella instrument samt till aktörerna som deltar i handeln vid NGM-börsen.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil. Rapporten finns även tillgänglig på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken Marknadsövervakning/Rapporter

För mer information vänligen kontakta:

Markus Ramström, chef marknadsövervakningen

Tel: +46(0)8 566 390 27

E-post: markus.ramstrom@ngm.se

Prenumerera

Dokument & länkar