NGM ny medlem i Diversity Charter Sweden

Report this content

Nordic Growth Market (NGM), blir som första svenska börs medlem i Diversity Charter Sweden, världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Samarbetet ligger i linje med NGM:s hållbarhetsarbete och roll i samhället som börs att på bästa sätt stödja entreprenörsbolag på deras tillväxtresa i syfte att skapa fortsatt tillväxt och fler jobb i Sverige.

Diversity Charter är världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Nätverket består av mer än 140 medlemmar från olika branscher inom både privat och offentlig sektor. Arbetsmarknaden har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering i vårt samhälle. Genom Diversity Charter gör medlemmarna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda. NGM:s engagemang i Diversity Charter bidrar till en ökad medvetenhet och kunskap inom mångfalds- och inkluderingsfrågor.

”Vi är övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för långsiktig framgång, innovationsförmåga och tillväxt. Inkludering och jämställdhet bidrar till en starkare organisation och ett bättre beslutsfattande. Genom att vara medlem i Diversity Charter Sweden får vi ännu bättre möjligheter att lyfta och aktivt arbeta mer med dessa viktiga frågor”, säger Magdalena Hartman, VD på Nordic Growth Market.

”Att få in NGM som medlemmar betyder mycket då vi behövs inom alla branscher. Jag är glad att NGM som första svenska börs går med i Diversity Charter Sweden och att frågan är förankrad hos ledningen”, säger Anna Carlsson Sigstedt, generalsekreterare, Diversity Charter Sweden.

För ytterligare information kontakta:
 

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market,

e-post: magdalena.hartman@ngm.se

Om Nordic Growth Market

Nordic Growth Market är en av Nordens ledande auktoriserade börser med 30 års erfarenhet av SME-bolag. Nordic Growth Market har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart. Handeln idag sker i över 40,000 noterade värdepapper som till exempel aktier, obligationer, AIF:er och derivat. För mer information om Nordic Growth Market besök www.ngm.se.

Om Diversity Charter Sweden

Diversity Charter Sweden är en del av världens största nätverk inom mångfalds-/inkluderingsfrågor. Genom att skriva på en stadga gör organisationerna ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen. De 26 stadgorna sammanförs genom EU:s plattform för mångfaldsstadgor, där det går att utbyta bästa praxis och inspireras av framgångsrika strategier. För mer information om Diversity Charter Sweden besök  www.diversitycharter.se.