NIB finansierar uppgraderingar av elnät i Borgå

Report this content

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 15-årigt lån med det finländska elnätsbolaget Borgå Elnät Ab för att finansiera bygget av en ny kraftledning och elstation samt uppgraderingar av befintligt elnät i Borgå, Finland. 

Lånet på 18 miljoner euro ska användas för bolagets investeringsprogram 2021–2026. Investeringarna kommer att förbättra tillförlitligheten i elnätet och omfattar jordkablar för att ersätta befintliga luftledningar, bygget av en ny elstation och bygget av en ny kraftledning.

”Investeringarna i energisektorn spelar en viktig roll för att uppnå leveranssäkerhet och tillräcklig överföringskapacitet. Med detta lån kan vi göra investeringar som ökar kapaciteten för förnybar energi i elnätet och den allmänna tillförlitligheten i nätverket”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Genom samarbetet med NIB har vi kunnat säkerställa långsiktig finansiering för vårt nätinvesteringsprogram på konkurrenskraftiga villkor. Vi är glada att NIB ger erkännande för vårt decennielånga miljöfokus”, säger Måns Holmberg, verkställande direktör för Borgå Energi.

Investeringarna säkerställer att Borgå Elnät kan betjäna ett ökande antal kunder och ett ökat behov av elektricitet. Investeringarna kommer att göra det möjligt att ansluta mer decentraliserad förnybar energi till elnätet och stöda energiövergången i Finland mot målet om klimatneutralitet 2035, liksom Borgå stads mål om koldioxidneutralitet 2030.

Låntagaren Borgå Elnät Ab ägs till 100 procent av Borgå Energi och driver distributionsnätet i och omkring Borgåregionen. Borgå Energi är ett finländskt energibolag i Borgå stad i sydöstra Finland. Dess verksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el samt fjärrvärme. All el som säljs är utsläppsfri.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int
Måns Holmberg, VD, Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab, på +358 44 518 1518, mans.holmberg@pbe.fi

Prenumerera