NIB:s första hållbarhetslänkade lån till Electrolux Professional

Report this content

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Electrolux Professional AB har tecknat ett sjuårigt avtal om ett hållbarhetslänkat lån på 60 miljoner euro. Avtalet är NIB:s första hållbarhetslänkade lån för att skapa ekonomiska incitament för kunden att ytterligare stärka sina klimatinsatser. Electrolux Professionals avsikt att minska koldioxidutsläppen från verksamheten, vattenförbrukningen i tvätt- och diskmaskiner för professionell användning, samt att minska användningen av HCF-köldmedier i varor som säljs senast 2025

Electrolux Professional (EPRO) siktar på att uppnå koldioxidneutralitet inom sin egen verksamhet före 2030 genom att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybara energikällor i tillverkningen. Bolaget avser också reducera mängden fluorkolväten (HCF) i sina produkter. HFC är köldgaser som klassificeras som gaser med hög faktor för global uppvärmningspotential.

NIB och Electrolux Professional har kommit överens om tre centrala resultatindikatorer som ska uppnås före utgången av 2025 (med 2019 som basår). Resultatindikatorerna utgör kärnan i Electrolux Professionals hållbarhetsstrategi och hänför sig till såväl 1) klimatmål kopplade till koldioxidutsläppen som 2) verksamhetsspecifika mål gällande vattenförbrukningen i sålda varor samt 3) minskning av mängden HFC i varorna.

Electrolux Professionals miljöpåverkan uppkommer främst under användningen av produkterna (energi, vatten, tvättmedel), och därför är utveckling av nya, energieffektiva och vattensnåla varor en prioritering för företaget.

”Hållbarhet är en grundläggande del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Det här hållbarhetslänkade lånet bekräftar att våra målsättningar och vår strategi är relevant, ambitiös och möjlig”, säger Alberto Zanata, President and CEO på Electrolux Professional AB.

”NIB:s första hållbarhetslänkade lån är riktat till omställningen av Electrolux Professional för hållbar verksamhet, vilket bidrar till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Electrolux Professional avskildes från Electrolux och börsnoterades på Nasdaq Stockholm i mars 2020. Electrolux Professional levererar varor och lösningar för storkök, dryck och tvätt till restauranger, caféer, hotell, tvätterier osv. Företaget har elva tillverkningsanläggningar i USA, Sverige, Italien, Schweiz, Frankrike, Kina och Thailand. Den totala personalstyrkan är cirka 3 500 anställda.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Nicolas Audibert, Director, Lending, +358 10 618 0689, nicolas.audibert@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Taggar:

Prenumerera