Nordic Iron Ore AB utser Swedbank Norge till finansiell rådgivare

Report this content

Det svenska gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB (publ) har utsett Swedbank Norge till finansiell rådgivare.

Som tidigare har meddelats har Nordic Iron Ore nyligen fått resultatet av genomförbarhetsstudien för gruvan i Blötberget. Bolagets ledning och styrelse ser det därför angeläget att förbereda finansieringen av anläggningsarbetena.

– Utfallet av genomförbarhetsstudien var positivt och därför går vi nu vidare i vårt arbete. Att vi valt Swedbank Norge beror på att de har ett mycket bra track record inom vår bransch, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.

Swedbank Norge är en del av Swedbank AB (publ) och bolaget ska samarbeta med avdelningarna för Corporate Finance och Debt Capital Markets. De ska agera finansiell rådgivare för att hjälpa bolaget att samordna kontakter med potentiella investerare och utvärdera olika strategiska och finansiella möjligheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Prenumerera

Dokument & länkar