Nordic Iron Ore publicerar sammanfattningen av genomförbarhetsstudien för Blötberget

Report this content

Nordic Iron Ore publicerar i dag sammanfattningen, Executive Summary, av genomförbarhetsstudien som konsultbolaget Golder Associates har tagit fram inför Nordic Iron Ores planerade start av gruvbrytning vid Blötberget

Som tidigare har meddelats visar genomförbarhetsstudien att det finns goda förutsättningar på plats för en lönsam gruvdrift. Studien återfinns på bolagets hemsida: www.nordicironore.se under Tekniska rapporter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Dokument & länkar