Ronne Hamerslag ny VD för Nordic Iron Ore AB

Report this content

Styrelsen i Nordic Iron Ore AB (publ) har utsett Ronne Hamerslag till ny VD för Nordic Iron Ore. Ronne Hamerslag, som för närvarande är Head of Supply Management, Boliden Group Procurement tillträder sin tjänst den 25 juli 2022.

”Jag känner mig väldigt hedrad och glad över att få förtroendet som VD för Nordic Iron Ore. Bolaget befinner sig en mycket intressant fas med stor potential att inte bara öka den inhemska försörjningen av järnmalm utan också genom att vi kan få fram ett järnkoncentrat som är lämpligt för direktreduktion och kan bidra till den nödvändiga klimatomställningen av järn- och stålindustrin. Det känns fantastiskt att få möjligheten att vara med att skriva historia och återstarta gruvverksamheten i denna bygd med sin långa historia av lyckosam gruvdrift och järnframställning”, säger Ronne Hamerslag.

Ronne Hamerslag är född 1969 och har en Bergsingenjörsexamen från Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har tidigare haft en chefsroll inom Bolidens råmaterialförsörjning. Dessförinnan har Ronne haft ett antal operativa och affärsledande roller inom internationella verksamheter. Ronne har också erfarenheter från flera uppstartsbolag och styrelsearbete. 

”Det är med stor tillfredställelse vi hälsar Ronne Hamerslag välkommen in i Nordic Iron Ore” säger Tomas Olofsson styrelseordförande i Nordic Iron Ore. ”Jag är övertygad om att Ronne med sin bakgrund och erfarenhet har utmärkta förutsättningar att ta till vara bolagets fulla potential i återstarten av gruvverksamheten. Ronne kommer att leda bolagets utveckling att med modern teknik bryta malmen och producera ett järnmalmskoncentrat som lämpar sig för direktreduktion vilket är nödvändigt för vår klimatomställning”.

Fram till dess att Ronne Hamerslag tillträder den 25 juli 2022 kommer Lennart Eliasson fortsätta i rollen såsom interims-VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

Prenumerera

Dokument & länkar