Om oss

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har ca. 150 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 400 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom två kärnområden: Advisory ochTechnology. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så tryggt och säkert liv som möjligt. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.comNordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Prenumerera