Confidence CFO avgår

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att Bolagets CFO Mikael Behm idag har sagt upp sig från sitt uppdrag som CFO för koncernen. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden 6 månader för att säkerställa kontinuiteten i koncernens finansfunktion och ansvara för en effektiv överlämning till sin efterträdare. En rekrytering av en ny CFO har omedelbart inletts.

”Jag vill tacka Mikael för hans insatser som CFO, där han med gedigen kompetens och erfarenhet samt stor energi bidragit dels till den turnaround som framgångsrikt genomförts i den verksamhet som idag är Division Technology, dels i skapandet av den koncern som idag är Nordic LEVEL Group”, säger Thomas Lundin, Vd, Confidence (under namnändring till LEVEL).

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl 17:00 CET.


För ytterligare information:
Thomas Lundin, VD
Tel 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@confidence.com

 

Confidence / LEVEL - Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: