Confidence förvärvar AC Säkerhet Nord AB och skapar en första etablering i Övre Norrland

Report this content
Confidence International AB (”Confidence” eller ”Koncernen”) förvärvar det Skellefteåbaserade säkerhetsföretaget AC Säkerhet Nord AB (”AC” eller ”Bolaget”).

Confidence har idag tecknat avtal om förvärv av säkerhetsbolaget AC Säkerhet Nord AB (AC) med tillträdesdatum 2021-10-19. AC som är baserat i Skellefteå levererar moderna integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, inbrottslarm och tillträdessystem i kombination med andra säkerhetsprodukter till företag och offentliga organisationer lokalt och i regionen. Bolaget har bedrivit en lönsam och växande verksamhet och skapat en lokal och regional position i Övre Norrland och med kunder som exempelvis Skelleftebostäder, Skellefteå Kraft, Scandic och Boliden Mineral. 

Bolaget omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 9 MSEK med en EBITDA-marginal uppgående till ca 16 procent. Bolaget växer i ingången till räkenskapsåret 2021/22 med drygt 30 procent och förväntas fortsätta den starka lönsamma tillväxten. 

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av 4,3 MSEK i kontanter vid tillträdet, en avräkning om ca 400 kSEK en månad efter tillträdet och en tilläggsköpeskilling som utfaller under en tre-års-period och bedöms kunna uppgå till 900 kSEK. Koncernen finansierar förvärvet med egna medel.

”Förvärvet är ett resultat av den förvärvsstrategi koncernen lagt efter förvärvet av Nordic LEVEL Group tidigare i år.  Genom en etablering på den växande marknaden i Övre Norrland får vi nu en språngbräda in i denna intressanta marknad för samtliga erbjudanden i koncernen vilket känns fantastiskt. AC kommer i koncernen att bli en del av Division Technology där man adderar ytterligare styrka inom de för koncernen viktiga segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur samt adderar lokal närvaro och goda kundkontakter i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner.” säger Thomas Lundin, VD och koncernchef

Mikael Petterson, Divisionschef Technology tillägger: ”Jag är mycket imponerad av Tony och hans team och hur de har byggt sin kundbas och närvaro i regionen. Vi ser att vi har många gemensamma nämnare, både kompetensmässigt och kulturellt och jag ser fram emot vår fortsatta gemensamma utveckling.”

”Jag ser fram emot att bli en del av Confidence-koncernen och att kunna ta del av de resurser, den kompetens och den bredd i erbjudandet som finns där. Det kommer att stärka oss lokalt här i Skellefteå och vara värdefullt för våra kunder.”, säger Tony Holmgren, VD i AC Säkerhet Nord AB.

Mer om Confidence - www.confidence.se

Mer om AC Säkerhet - www.acsakerhet.se

 

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 13:45 CEST.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Confidence

Tel 08 620 82 00

Om Confidence - Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förvärvet är ett resultat av den förvärvsstrategi koncernen lagt efter förvärvet av Nordic LEVEL Group tidigare i år.  Genom en etablering på den växande marknaden i Övre Norrland får vi nu en språngbräda in i denna intressanta marknad för samtliga erbjudanden i koncernen vilket känns fantastiskt. AC kommer i koncernen att bli en del av Division Technology där man adderar ytterligare styrka inom de för koncernen viktiga segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur samt adderar lokal närvaro och goda kundkontakter i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner.
Thomas Lundin, VD och koncernchef