Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2008

Årsredovisning samt bolagsstyrningsrapport kan läsas i bifogade PDF-filer, eller rekvireras i tryck från:

Confidence International AB
Årsredovisning
Rissneleden 136
174 57 Sundbyberg

Det går även bra att beställa via e-post mats.wahlgren@confidence.se  Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

Med vänlig hälsning

Confidence International AB

För mer information, kontakta:

Fredrik Hiort af Ornäs
VD, Confidence International
Mobil +46 (0)706 78 73 00
fredrik.hiort@confidence.se
  
Mats Wahlgren
Informationschef, Confidence International
Mobil +46 (0)708 59 18 75
mats.wahlgren@confidence.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar