Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2021-11-19

Report this content

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

  • Beslut om bolagsordningsändring där Confidence International Aktiebolag byter företagsnamn till Nordic LEVEL Group AB (publ.).
  • Beslut om en företrädesemission av högst 12 595 703 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 595 703 kr i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut om ändring av styrelsearvoden på så sätt att någon ersättning för arbetet i styrelsens utskott inte ska utgå utöver ordinarie styrelsearvode.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
Vd, Confidence

E-mail: thomas.lundin@confidence.se
Tel 08 620 82 00

Confidence - Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar