Confidence uppvisar i Q3 preliminärt stark tillväxt men försämrat resultat och tidigarelägger publicering av kvartalsrapporten

Report this content

Confidence har idag beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets rapport för det tredje kvartalet till måndagen den 8 november 2021. Tidigare planerat publiceringsdatum var den 19 november 2021. Preliminärt uppgick nettoomsättningen för det tredje kvartalet till 67 MSEK, jämfört med 26 MSEK motsvarande period föregående år och det justerade rörelseresultatet (EBITDA) till -3,8 MSEK, jämfört med -0,6 MSEK motsvarande period föregående år.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl 15:40 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin, Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00 
E-post: thomas.lundin@confidence.se

Mikael Behm, CFO

Tel 08 620 82 00 
E-post: mikael.behm@confidence.se

Om Confidence - Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: