Nordic LEVEL Group fortsätter tillväxtresan och fullbordar förvärvet av SES med etablering i Stockholm och Västerås

Report this content

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”) fullbordar förvärvet av säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB (SES) inklusive dotterbolaget Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB. SES är en ledande leverantör av säkerhets- och evenemangstjänster i Västerås och Stockholm och kompletterar LEVEL´s förmågor och stärker verksamheten geografiskt. Förvärvet, med tillträdesdatum 4 april 2022, ger LEVEL utökade möjligheter att nå både befintliga och nya kunder med sitt helhetserbjudande.

Nordic LEVEL Group AB har idag tecknat avtal om förvärv av SES i enlighet med det LOI som kommunicerades i december 2021. SES, med primärt fokus på evenemangssäkerhet och säkerhet i publika miljöer, erbjuder bland annat ordningsvakter och trygghetsvärdar till större idrottsevenemang i Stockholm och Västerås. Ett aktieöverlåtelseavtal avseende 100 procent av aktierna i SES har tecknats med tillträdesdatum 4 april 2022. Köpeskillingen omfattar 4 MSEK i kontanta medel vid tillträdet samt två tilläggsköpeskillingar om vardera 3 MSEK att utbetalas under 2022 villkorat att SES kvartalsomsättning uppnår motsvarande 6 MSEK med en kvartalsmässig rörelsevinst om 0,6 MSEK. LEVEL finansierar förvärvet med egna medel.

SES verksamhet omsatte under 2019 (senaste normalår) proforma 51 MSEK med ett rörelseresultat om ca 2 MSEK. Bolaget påverkades, precis som de flesta inom evenemangsbranschen, negativt av de pandemirestriktioner som gällde under 2020 och 2021. Efter restriktionslättnader har verksamheten snabbt återhämtat sig avseende både omsättning och lönsamhet. 2021 redovisar en omsättning om 17,8 MSEK med ett positivt rörelseresultat. SES blir en del av LEVEL´s division Operations, med tydliga synergieffekter i hela koncernen. Den införlivade verksamheten kommer hanteras administrativt inom LEVEL´s befintliga lednings- och administrationsstruktur.

”DD-arbetet har givit oss god insikt i SES verksamhet och ett flertal snabbt genomförbara utvecklingsmöjligheter såväl operativt som strategiskt har identifierats. Vi ser nu fram emot att välkomna våra nya medarbetare och kunder för att tillsammans fortsätta vår gemensamma resa”, säger Josef Darbo, Divisionschef Operations. 

LEVEL´s koncernchef, Thomas Lundin, tillägger ”Förvärvet av SES är ytterligare ett steg i vår ambitiösa förvärvsstrategi för att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande verksamhetskritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Genom förvärvet ökar vi vår lokala närvaro, får fler kompetenta medarbetare och goda kundkontakter i Västerås – en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner. I Stockholm innebär förvärvet att vi ytterligare stärker vårt redan starka erbjudande.” 

”Vi är entusiastiska över den tillväxtresa vi har framför oss och är övertygade att Nordic LEVEL Group är rätt partner för att ta bolaget vidare in i framtiden”, säger Åke Andersson och Lars Erbom, kommunikationsansvarig respektive styrelseordförande SES.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 15:10 CEST. 

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group 

thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

Tel 08 620 82 00
 

Nordic LEVEL Group - Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förvärvet av SES är ytterligare ett steg i vår ambitiösa förvärvsstrategi för att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande verksamhetskritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Genom förvärvet ökar vi vår lokala närvaro, får fler kompetenta medarbetare och goda kundkontakter i Västerås – en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner. I Stockholm innebär förvärvet att vi ytterligare stärker vårt redan starka erbjudande.
Thomas Lundin, koncernchef LEVEL