Rättelse: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Svenska Röda Korset

Report this content

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 5 april kl. 14:05 CEST där avtalsparten angavs med felaktigt namn. Korrekt namn är Svenska Röda Korset.

Nordic Level Group AB, helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, är den part som Svenska Röda Korset väljer som säkerhetsleverantör. Det konkurrensutsatta avtalet innebär omfattande stöd i form av säkerhetsrådgivning, incidenthantering och utbildning.

“Vi är stolta och glada över möjligheten till ett nära samarbete med en så viktig aktör som Svenska Röda Korset. I dessa oroliga tider bör vi alla räcka ut en hand och vara behjälpliga med det vi kan. I och med samarbetet, får vi nu chansen att stötta Svenska Röda Korsets viktiga uppdrag och det känns så rätt”, säger Martin Börsvik, Head of Division Advisory inom Nordic LEVEL Group AB.

För ytterligare information:

Martin Börsvik
Head of Division Advisory, Nordic LEVEL Group AB

Tel: 073-526 62 84
E-post: martin.borsvik@nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Group - Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är stolta och glada över möjligheten till ett nära samarbete med en så viktig aktör som Svenska Röda Korset. I dessa oroliga tider bör vi alla räcka ut en hand och vara behjälpliga med det vi kan. I och med samarbetet, får vi nu chansen att stötta Svenska Röda Korsets viktiga uppdrag och det känns så rätt.
Martin Börsvik, Head of Division Advisory inom Nordic LEVEL Group AB