T2 Broadcasting begär skadestånd av Teracom

T2 Broadcasting begär skadestånd av Teracom T2 Broadcasting är ett nätoperatörsbolag för distribution av digital-TV och erbjuder TV-bolag ett billigare alternativ i det svenska marknätet. I en skrivelse kräver nu T2 Broadcasting att Teracom omedelbart ger tillträde till marknätet på villkor som är skäliga med beaktande av Teracoms faktiska kostnader. Bolaget förbehåller sig rätten att framställa skadeståndsanspråk enligt 33 paragrafen i konkurrenslagen. Genom att erbjuda en distributionslösning som beräknas ligga minst 25 procent under dagens kostnadsnivå räknar T2 med att bli ett mycket attraktivt alternativ till Teracom i det digitala marknätet. Bolaget inlämnade i förra veckan en ansökan om att Konkurrensverket ska tvinga Teracom att upplåta utrymme i det svenska digital-TV-nätet. T2 Broadcasting erbjuder ett franskt koncept för marksänd digital-TV i samarbete med bolaget Antalis i Paris. Det går ut på att två eller flera operatörer kan utnyttja befintliga TV-master. Två domslut 2002 gav T2:s franska samarbetspartner Antalis rätt att använda det franska digitala marknätet vid sidan av den statliga operatören TDF. Besparingspotentialen bekräftas av de kalkyler som franska Antalis gjort. Likaså visar en jämförelse med Norge att ett cirka dubbelt så stort marknät kan drivas till en lägre kostnad än i Sverige. För mer information kontakta Michael Werner, 08-545 06 550, 070-753 77 27 Anmälan till konkurrensverket, de franska domsluten i översättning och en presentation av Nordic Media Partner finns på www.nordicmediapartner.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Nordic Media Partner, NMP, är en investerare inom media

Dokument & länkar