T2 erbjuder billigare distribution av marksänd TV Anmäler Teracom till Konkurrensverket

T2 erbjuder billigare distribution av marksänd TV Anmäler Teracom till Konkurrensverket - anhåller om interimistiskt beslut inför regeringens sammanträde 18 december T2 Broadcasting är ett nätoperatörsbolag för distribution av digital-TV i europeiska marknät. Bolaget inlämnar idag en ansökan om att Konkurrensverket ska ålägga Teracom att upplåta utrymme i de befintliga svenska digital-TV-nätet. Ett sådant beslut gör det möjligt att erbjuda programbolag som SvT, TV4 m.fl. ett billigare alternativ genom att minska de höga distributionskostnaderna. Regeringen bör skjuta på beslutet Varför T2 hemställer om ett interimistiskt beslut från Konkurrensverket är att regeringen den 18 december ska ta beslut om vilka kanaler som får sända i marknätet under 2004 och 2005. Med sin ansökan vill T2 åstadkomma att regeringen skjuter på sitt beslut så att bolaget får erforderlig tid att teckna avtal med programbolag. För att få godkänt av regeringen att sända i det digitala marknätet krävs nämligen att varje programbolag har tecknat ett avtal med en distributör. I Sverige har Teracom ett de-facto-monopol på digitala utsändningar och programbolagen har alltså inte haft något alternativ. Att teckna avtal med programbolag har tidigare inte varit möjligt för T2 då Teracom under hösten avvisat bolagets begäran om offert att utnyttja det digitala marknätet utan godtagbara skäl. Genomfört i Frankrike T2 Broadcasting erbjuder ett franskt koncept för marksänd digital-TV i samarbete med bolaget Antalis i Paris. Det går ut på att två eller flera operatörer kan utnyttja befintliga TV-nät. Två domslut 2002 gav T2:s samarbetspartner i Paris Antalis rätt att använda det franska digitala marknätet vid sidan av den statliga operatören TDF. "Vi vill göra som Antalis redan har gjort Frankrike. I fjol tvingade det franska konkurrensverket och appellationsdomstolen i Paris TDF att upplåta sitt nät mot en skälig kostnad. Vi lutar oss mot samma EU- reglemente och anser att Teracom är tvingade att upplåta det svenska marknätet för andra aktörer mot en skälig kostnad", säger Michael Werner, Nordic Media Partner, som är huvudägare i operatörsbolaget T2. Stora besparingar möjliga Genom att erbjuda en distributionslösning som beräknas ligga minst 25 procent under dagens kostnadsnivå räknar T2 med att bli ett mycket attraktivt alternativ till Teracom i det digitala marknätet. "Här finns en chans för programbolagen som SvT och TV4 att spara pengar som istället kan användas till annat som exempelvis fler egna produktioner", säger Michael Werner. Besparingspotentialen bekräftas av de kalkyler som franska Antalis gjort. Likaså visar en jämförelse med Norge att ett cirka dubbelt så stort marknät kan drivas till en lägre kostnad än i Sverige. Monopol i distributionsledet - bara i marknät Inom både kabel- och satellit-TV råder en öppen konkurrens i distributionsledet. Endast i marknätet råder ett distributionsmonopol. När det gäller analog TV är detta monopol beslutat av riksdagen. T2 utmanar dock inte det analoga monopolet som enligt beslut ska avvecklas 2008. Vad T2 vill pröva är Teracoms de-facto-monopol inom digital TV. Bilden visar hur den svenska TV-industrin är organiserad idag och i vilket led som T2 avser att etablera sig. Monopolet strider mot EU-fördraget I sin anmälan hänvisar T2 till att Konkurrensverket tidigare uttalat att både Luftfartsverket och Posten är dominerande företag inom sina sektorer och måste släppa in konkurrenter på rimliga villkor. I anmälan hänvisas också till EU-kommissionens 25:e rapport om konkurrenspolitiken, samt att artikel 82 i EU-fördraget måste tolkas så att när företag har en sådan monopolställning att konkurrens omöjliggörs, måste konkurrenter beviljas tillträde. Franska nätet har öppnats Den franska TV-industrin uppvisar stora likheter med den svenska. I bägge länderna drivs marknäten av statliga bolag. I Frankrike heter operatören Télédiffusion de France, TDF. T2:s partnerföretag Antalis önskade tillträde till TDF:s master för att i konkurrens kunna erbjuda distribution av TV. TDF vägrade ingå avtal varefter Antalis vände sig till det franska konkurrensverket Conceil de la concurrence. Verket fann i fjol att TDF missbrukat sin dominerande ställning och ålade bolaget att ge tillträde till marknätet. Appellationsdomstolen i Paris, dit konkurrensverkets beslut överklagades, fastställde beslutet. Därefter har även det i Sverige kända NRJ beslutat att bli operatör i marknätet. Detta är T2 och NMP T2 är ett dotterbolag till Nordic Media Partner. NMP är finansiell rådgivare inom investeringar i europeiska medieföretag. Medarbetarna i NMP har tillsammans en mycket lång erfarenhet från mediaindustrin. Senior partners är Michael Werner, Håkan Tranvik och Mats Hylin. Senior Advisors är Patrick Svensk, Greger Larsson, Alan Friedman, Russel Kagan och Erik Dillner. För mer information kontakta Michael Werner, 08-545 06 550, 070-753 77 27 Anmälan till konkurrensverket, de franska domsluten i översättning och en presentation av Nordic Media Partner finns på www.nordicmediapartner.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Nordic Media Partner, NMP, är en investerare inom media

Dokument & länkar