Elsparkcykelbolagen ser positivt på Transportstyrelsens utredning om förenklade regler för elsparkcyklar

Report this content

Igår släppte Transportstyrelsen sin slutrapport kring behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon i Sverige. Nordic Micromobility Association och dess medlemsföretag ser positivt på många av förslagen, men betraktar vissa med ett mått skepticism. 

Transportstyrelsens slutrapport (med slutsatser, förslag och bedömningar) för behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon släpptes under gårdagen. Elsparkcykelbolagen som ingår i branschorganisationen Nordic Micromobility Association (Bird, Bolt, Lime, TIER och Voi) ser positivt på många av förslagen.

 -    Vi är generellt positiva till att regeringar, myndigheter och städer ställer krav på elsparkcykelindustrin och vi är inte emot regleringar. Industrin gynnas av att seriösa och ansvarstagande operatörer uppmuntras. Om regleringar införs på ett korrekt sätt kan mikromobilitetsindustrin utvecklas hållbart och våra fordon kan fortsätta att bidra med tydliga samhällsnyttor för städerna, säger medlemsföretagen i Nordic Micromobility Association i ett gemensamt uttalande.

Den omfattande rapporten innehåller flera förslag som skulle gynna en hållbar utveckling av den framväxande mikromobilitetsindustrin i Sverige, till exempel:

  • Borttagandet av 250-wattsgränsen på elsparkcykelmotorer skulle öppna upp för nya möjligheter och innovationer samt harmonisera med dem regulatoriska ramverken i andra EU-länder.
  • Att uppmuntra svenska kommuner att använda sig av offentliga upphandlingsprocesser för elsparkcyklar skulle gynna seriösa och ansvarstagande operatörer.
  • Genom att inte föreslå en ny fordonsklassificering för elsparkcyklar överregleras inte mikromobilitetsindustrin och tekniken samtidigt som industrin ges möjligheten att utvecklas som en integrerad del i städernas transportnätverk.
  • Genom att flertalet parter samverkar kring trafiksäkerhetsfrågor framåt kan våra medlemsföretag få välbehövlig assistans i deras arbete att skapa säkra trafikmiljöer för användarna.
  • Vi noterar att Transportstyrelsen konstaterar att ordningslagen sannolikt inte kan användas på sådant sätt som nyligen genomfördes i Malmö och som diskuteras i andra städer. 

Nordic Micromobility Association betraktar dock vissa förslag i rapporten med viss skepticism. Till exempel skulle förslagen att förbjuda elsparkcyklar att trafikera trottoarer i gångfart och att ta bort valmöjligheten att trafikera körbanan när en cykelbana finns tillgänglig kräva bättre cykelinfrastruktur i svenska städer innan dessa kan implementeras framgångsrikt. Vi noterar även att Transportstyrelsen inte rekommenderar en alkoholgräns för fordon klassificerade som cyklar. Vi önskar lyfta denna fråga igen eftersom vi ser det som ett viktigt verktyg för beslutsfattare och Polisen i att sänka antalet olyckor relaterade till onykter körning. Vi skulle även vilja se en diskussion kring vikten av striktare fordonsstandards för att öka trafiksäkerheten.

-    Vi kommer nu att gå igenom förslagen i närmare detalj. Vi hoppas kunna fortsätta vår nära dialog med Transportstyrelsen, andra svenska myndigheter, städer och intressenter för att verka för en säker och hållbar utveckling av mikromobilitetsindustrin i Sverige, säger medlemsföretagen i Nordic Micromobility Association i ett gemensamt uttalande. 

I oktober 2019 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda behovet för regulatoriska förändringar för att uppnå ett säkert och hållbart användande av elektriska enpersonsfordon. Utredningens slutrapport presenterades 1 mars 2021. 

För mer information, kontakta:

Jonas Lefébure
Senior Public Policy Associate
Bird Rides Inc.
jonas.lefebure@bird.co
+47 455 19 113


David Mothander
Head of Public Policy for Nordics, Micromobility and Delivery Services
Bolt Technology OÜ
david.mothander@bolt.eu   
+46 763 402 428

Alan Clarke
Director, Policy & Government Relations, UKIN
Lime
alan.clarke@li.me   
+44 7719 871207

Dan Nerén
Senior Public Policy Manager – Nordics
TIER Mobility
dan.neren@tier.app  
+46 70 833 01 27

Eric André
Genereral Manager Sweden & Denmark
VOI Technology AB
eric.andre@voiapp.io 
+45 31 36 32 03

Fredrik Timell
info@nordicmicromobility.com

Bird is a last-mile electric vehicle sharing company dedicated to bringing affordable, environmentally-friendly transportation solutions to communities across the world. It provides a fleet of shared electric scooters that can be accessed via smartphone. Birds give people looking to take a short journey across town or down that "last-mile" from the subway or bus to their destination a way to do so that does not pollute the air or add to traffic. Bird works closely with the cities in which it operates so that Bird is a reliable and affordable transportation option for people who live and work there. Bird is the micromobility industry’s first signatory of the United Nations Global Compact, a worldwide initiative encouraging companies to “align strategies and operations with universal principles on human rights, labour, environment and anti-corruption.

Bolt is the leading European mobility platform that’s focused on making urban travel more affordable, convenient and responsible. Bolt has more than 50 million customers in over 40 countries across Europe and Africa. Its services range from ride-hailing to micromobility with e-scooters and electric bikes to food and package delivery. All Bolt rides in Europe are 100% carbon-neutral as part of Bolt’s Green Plan, a long-term commitment to reduce the ecological footprint of the company.

Lime is a global micromobility company that offers electric scooters and bikes in more than across 18 countries and 40 cities in Europe - 8 of which are in the Nordics. Globally, we serve over 130 cities. Through working with local communities and authorities, this has enabled our users to make more than 200 million journeys on our scooters - travelling around their cities in a sustainable, convenient and safe way.

TIER Mobility is a German provider of micromobility with a mission to change mobility for good. The company is a driving force behind the change in the transport sector, which aims to significantly reduce car traffic in cities by providing people with a wide range of electric vehicles in close collaboration with the cities. TIER Mobility operates in 90+ cities in 10 countries. As part of its commitment to sustainability, the company has adopted the United Nations’ Sustainable Development Goals as a guiding framework and has set a clear agenda for reducing and offsetting emissions. As a result of these measures, TIER Mobility has been a climate-neutral company since January 2020. Together with the cities, TIER is making its part in delivering the benefits of shifting towards microbility services to positively impact cities, consumers and the environment.

Founded in August 2018, Voi is a Swedish micro-mobility company offering electric scooter sharing in partnership with cities and local communities. We believe e-scooters can play a central role in changing how people move in our cities in the future. And we want to make sure that the transformation happens the right way - through real innovative technology, open and transparent dialogue with cities and Governments and by adapting our products to local needs. Jump on a scooter whenever and ride wherever in the city in just minutes - completely carbon-neutral. Voi has been a carbon-neutral company since January 2020 and has adopted the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) as a guiding framework and has set a clear agenda for reducing and offsetting emissions. Voi operates in 50+ cities across 11 countries and is headquartered in Stockholm and employs around 400 people.

The Nordic Micromobility Association is a joint initiative of micromobility companies, primarily in the area of e-scooters. The industry association currently consists of the operators Bird, Bolt, Lime, TIER, and Voi. The association aims to create trust and good conditions for micromobility in cities through dialogue with decision-makers at different levels, joint responsibility and coordination of industry players. 

Prenumerera