Kungsleden säljer resterande andel av Nordic Modular till Inter IKEA Investments

Kungsleden avyttrar sin resterande andel av Nordic Modular Group, motsvarande 34,5 procent av aktierna i bolaget, till Inter IKEA Investments.

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB, kommenterar:
”Nordic Modular Group har under året utvecklats positivt och stärkt positionen som ett ledande bolag på marknaden för flyttbara modulbyggnader. Vi ser stor potential i att utveckla bolaget mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet.”

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras senast den 31 januari 2016.

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Om Nordic Modular

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader. Sedan 8 januari 2015 ägs Nordic Modular till 65% av Inter IKEA Investments AB och till 35% av Kungsleden AB (publ).

Läs mer på www.nordicmodular.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi ser stor potential i att utveckla bolaget mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet
Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB