Nordic Modular presenterar Årsredovisning 2015

Nordic Modulars Årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig på nordicmodular.com. Rapporten publiceras på webbplatsen och går också att ladda ner som utskriftsvänlig PDF.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2015

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent till 739 mkr (668)
  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 288 mkr (267)
  • EBITDA ökade med 14 procent och blev 232 mkr (203)

Kommentar av VD Per Johansson

”2015 blev ännu ett starkt år. En stark konjunktur i Sverige sammanföll med en demografiskt driven efterfrågeökning på lokaler för skola och barnomsorg. Resultatet för året är det bästa hittills för Nordic Modular Group och vi går in i det nya året med en så god affärsvolym att det kan bli ännu ett framgångsrikt år”.

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Om Nordic Modular

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader. Nordic Modular Group AB ägs via dotterbolag av Nalka Invest AB, ett bolag inom Inter IKEA gruppen.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

2015 blev ännu ett starkt år
Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB